اخبار برگزیده

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی راههای چگونگی کاهش مخاطرات سرمایه گذاری در بخش معدن را بررسی می کند

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در چارچوب طرح‌های راهبردی خود به انجام مطالعات در مقیاس آزمایشگاهی و سپس مقیاس نیمه صنعتی (پایلوت) اهدافی مانند کاهش مخاطرات ( ریسک‌های) فنی و سرمایه‌گذاری، افزایش منافع مادی حاصل از تجاری‌سازی و ارتقای دانش تخصصی در این عرصه را در دستور کار دارد.


رئیس بخش پایلوت و توسعه فناوری مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران گفت: بیشتر ﺷﺮﻛﺖ‌ها ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، افزایش سطح بلوغ فناوری (TRL) و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به منظور تجاری‌سازی طرح‌ها و ساخت کارخانه صنعتی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ انجام مطالعات در ﻣﻘﻴﺎس نیمه‌صنعتی (ﭘﺎﻳﻠﻮت) دارﻧﺪ.
«مهدی رحیمی» ادامه داد: امروز در حوزه معدن و صنایع معدنی، انجام مطالعات در مقیاس پایلوت هنوز بدرستی جایگاه خود را بدست نیاورده که این امر موجب افزایش ریسک‌های فنی و سرمایه‌گذاری می‌شود.
به گفته وی،‌ واحد ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت فرآوری مواد معدنی ایران با اتکا به تجهیزات منحصر به‌فرد و تجارب ارزشمند نیروی انسانی خود می‌تواند به صنایع معدنی یک بسته کامل فنی و اقتصادی فوری تحویل دهد؛ زیرا در مطالعات خود چهار رکن اصلی ، ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻛﺴﺐ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري‌ﻫﺎ بوسیله تعامل ﻧﺰدﻳﻚ با کارفرمایان و انجام طرح‌ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻨﺎوري‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪ جامع ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ را لحاظ می کند.
رحیمی با اشاره به اینکه امسال اجرای سند راهبردی پنج‌ساله مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران آغاز شده، اولویت‌هایی مانند «بازفرآوری باطله های معادن و کارخانه‌های صنایع معدنی و استفاده بهینه از آنها، عارضه‌یابی فرآیندی و اصلاح و استانداردسازی کارخانه‌های فرآوری، پرعیارسازی مواد معدنی کم‌عیار، توسعه پژوهش‌های کاربردی در زمینه فرآوری و تولید عناصر استراتژیک و همچنین ژئومتالورژی» را خاطر نشان ساخت.
وی یاد آور شد ، «به منظور دستیابی به اهداف راهبردی ذکر شده، ابتدا آزمایش‌های فرآوری و مطالعات امکان‌سنجی و بهینه‌سازی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده و فلوشیت بهینه فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی تعیین می¬شود و سپس به منظور افزایش سطح بلوغ فناوری (TRL) و کاهش ریسک سرمایه گذاری به منظور تجاری‌سازی پروژه ها و ساخت کارخانه صنعتی، مطالعات در مقیاس پایلوت انجام خواهد شد».
رییس بخش پایلوت و توسعه فناوری مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران توضیح داد: با توجه به مجهز بودن مرکز به تنوع وسیعی از تجهیزات آزمایشگاهی و خصوصاً نیمه صنعتی، تولید و ایجاد بسترهای تحلیل کلان‌داده‌های پدیده‌شناختی و فراابتکاری الگو‌های کارایی فرآیندها و تجهیزات با هدف پرورش الگوریتم‌های طراحی، بهینه‌سازی و کنترل تجهیزات در صدر برنامه‌های امسال مرکز قرار دارد.
به گفته وی،  "به‌روزرسانی تجهیزات و خرید ابزارهایی که در روش‌های جدید به منظور استحصال عناصر راهبردی، بازفرآوری باطله‌ها و همچنین فرآوری مواد معدنی کم عیار ضروری به شمار می‌رود"  از دیگر برنامه های بخش پایلوت مرکز تحقیقات در سال 1402 است.
رحیمی افزود: بخش پایلوت و توسعه فناوری مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در پنج سال گذشته پروژه‌های متعددی در زمینه بازفرآوری باطله‌های معادن و کارخانه‌های صنایع معدنی بر عهده داشت و همچنین برای اولین بار استحصال عناصر استراتژیک و راهبردی را به انجام رساند.
رحیمی تصریح کرد: استحصال پنتااکسید وانادیم از سرباره‌های فولادسازی کارخانه فولاد مبارکه در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت، انجام مطالعات فرآوری کانسنگ معدن قره آغاج در مقیاس نیمه صنعتی روی 180 تن نمونه به منظور استحصال کنستانتره ایلمنیت و محصول تیتانومگنتیت، استحصال پنتااکسید وانادیم از کنسانتره تیتانومگنتیت کهنوج از جمله اقدامات این بخش بود.
وی اضافه کرد: برای نخستین بار استحصال عناصر نادر خاکی از کانسنگ آنومالی 5 ساغند در مقیاس پایلوت روی حدود 200 تن نمونه انجام شد.
این متخصص مرکز  تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران افزود: پارسال نیز مطالعات فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی برای استحصال تیتانیوم و عناصر نادر خاکی از گل قرمز بوکسیت جاجرم با موفقیت به اتمام رسید که مطالعات در مقیاس نیمه‌صنعتی نیز در حال انجام است.

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

نشانی دفتر نمایندگی پذیرش نمونه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران:
تهران-بالاترازمیدان ولیعصر-ساختمان فولاد-برج شمالی-اتاق شماره 410

 لطفا در صورت ضرورت و ارسال نمونه به دفتر تهران،وزن نمونه بیشتر از 2 کیلو نشود

مشاهده روی نقشه