اخبار برگزیده

بازدید کمیته معدن اعزامی ازبکستان از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

بازدید کمیته معدن اعزامی ازبکستان از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

بازدید کمیته معدن اعزامی ازبکستان از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

کمیته پنج نفره معدن ازبکستان به ریاست مشاور وزیر معدن و زمین شناسی ازبکستان امروز با حضور مشاور رئیس هیأت عامل ایمیدرو، مدیر پژوهش ایمیدرو و نمایندگان معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران بازدید کردند.طی این جلسه که با هدف بررسی پتانسیل های همکاری دو کشور در حوزه معدن و فرآوری انجام شده بود از آزمایشگاه ها و پایلوت فرآوری مرکز نیز بازدید بعمل آمد.

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220