اخبار برگزیده

آزمایشگاه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گواهینامه تایید صلاحیت اخذ کرد

آزمایشگاه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گواهینامه تایید صلاحیت اخذ کرد

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه برای رعایت الزامات استاندارد ISO/IEC17025:2017 شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز یاد شده، براساس پیگیریهای لازم و انجام ممیزی شخص ثالث اداره استاندارد، گواهینامه مذکور توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) برای مدت سه سال و تا تاریخ 1405.7.23 صادر شد. مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به عنوان متولی تحقیق و توسعه در کشور در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می شود، همچنین مجری دوره های آموزشی برای کارشناسان این بخش در کشورهای عضو اکو بود.شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارزیابی نهمین دوره خود ، رتبه دوم را به آزمایشگاه های مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران را در بین ۲۰ آزمایشگاه در سطح کشور اختصاص داد. روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در گزارش خود آورده است، دامنه آزمون گواهینامه ISO/IES17025:2017 شامل آزمونهای شیمیایی، زیست محیطی و فراوری بوده و به موجب آن صحه گذاری و دقت نتایج مربوط به دامنه مذکور مورد تأیید مرجع فوق می باشد. مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در ۶۰ کیلومتری محور تهران ، کرج - قزوین در شهرک تحقیقاتی کاوش قرار دارد.

 
 
 
 

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220