اخبار برگزیده

بازدید معاونت بهداشتی استان اصفهان از مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

بازدید معاونت بهداشتی استان اصفهان از مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

بازدید معاونت بهداشتی ومسئولین بهداشت حرفه ای استان اصفهان از توانمندی های مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام شد.

 در این نشست که  با حضور مدیران مرکز و مسئولین بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی استان اصفهان، رییس ایمنی و سرپرست بهداشت حرفه ای فولاد مبارکه انجام گردید  ، بر لزوم همکاری فی مابین در زمینه های بهداشت حرفه ای بین استان اصفهان و مرکز تحقیقات فرآوری تاکید شد.

در این جلسه توانمندی های مرکز در زمینه بهداشت حرفه ای، محیط زیست، شناسایی و آنالیز مواد معدنی و فرآوری معرفی گردید. درادامه  در خصوص  اهمیت انجام روش های کنترل مهندسی در صنایع استان اصفهان و انجام آزمون های بیولوژیک  بحث و تبادل نظر شد و همچنین  درخواست انجام این خدمات از سوی معاونت بهداشتی استان اصفهان توسط مرکز مطرح شد.

در پایان این نشت به  انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و آموزش های تخصصی از سوی مرکز به کارشناسان بهداشت حرفه ای استان اصفهان تاکید و بازدید از آزمایشگاه های مرکز انجام شد.

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220