اخبار برگزیده

آزمایشگاه شیمی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در آزمون مهارت استرالیا رتبه

آزمایشگاه شیمی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در آزمون مهارت استرالیا رتبه "خیلی خوب" گرفت

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اعلام کرد : براساس آزمون مهارت Geostats استرالیا این آزمایشگاه موفق به اخذ رتبه خیلی خوب شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران:این ارزیابی در آپریل ۲۰۲۴ برگزار شد و ۲۱۲ آزمایشگاه از کشورهای مختلف جهان در آن شرکت نمودند. نتایج این ارزیابی نشان می دهد  ۹۵٪  آنالیزهای آزمایشگاه شیمی مرکز با z-score<2 در سطح  "رضایت بخش" است. همچنین در این دوره، برای اولین بار اندازه گیری "طلای بارگذاری شده روی کربن"،  نیز به آیتم های مورد آنالیز اضافه شد. قابل ذکر است که ، استرالیا، برگزاری این آزمون مهارت را از سال 1992 آغاز کرده و اکنون به دلیل اینکه اطلاعات ارزشمندی برای صنعت معدن و بخش آنالیز شیمیایی فراهم می کند، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. و این ارزیابی اطلاعاتی مانند خدمات قابل دسترس، و اطلاعات کافی در زمینه قابلیت های آنالیز شیمیایی برای خانه های معدن فراهم می کند، و از سوی دیگر آنالیزگران شیمیایی، وضعیت کیفی خود را ارزیابی می کنند. و امروزه بسیاری از آزمایشگاه ها از نتایج این گزارش به عنوان بخش جدایی ناپذیر استراتژی کنترل کیفیت خود استفاده می کنند. و آزمایشگاه شیمی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران براساس ارزشهای بنیادی و برنامه راهبردی خود متعهد به رعایت دقیق استانداردهای دقت، صحت و کیفیت رایج ملی و بین المللی در ارتباط با خدمات تخصصی خود است و یکی از راههایی که کیفیتش مورد ارزیابی قرار می گیرد، شرکت در آزمون مهارت سالانه Geostats استرالیا است. 

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220