تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

 اعضا محترم باشگاه مشتریان شبکه می توانند با ارائه کپی کارت ملی و پس از استعلام اعتبار، از این طرح تخفیف در خدمات آزمایشگاهی مرکز استفاده نمایند.

دانشجویان و اعضا هیات علمی می توانند با ثبت نام در سامانه my.labsnet.ir  از خدمات طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و استعلام میزان اعتبار خود بهره مند شوند.

تخفیف دانشجویی

دانشجویان محترم در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از 25% تخفیف دانشجویی تا سقف مصوبات هیات اجرایی مرکز که هر سال بروزرسانی می گردد برخوردار شوند.

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220