پروژه های در حال انجام

 
 

مطالعات فراوري آپاتيت نمونه باطله سنگ آهن

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات فراوري آپاتيت نمونه باطله سنگ آهن شركت معدني جهان نمو ۱۳۹۳

توضیحات:

مطالعات فراوري نمونه سنگ آهن پرسولفور

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات فراوري نمونه سنگ آهن پرسولفور شركت معدني جهان نمو ۱۳۹۳

توضیحات:

امكانپذيري كاهش گوگرد در سنگ آهن معدن گل گهر در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

امكانپذيري كاهش گوگرد در سنگ آهن معدن گل گهر در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي شركت سنگ آهن گل گهر ۱/۷/۱۳۸۷

توضیحات:


مطالعه اوليه فرآوري كانسنگ آهن معدن بابا علي منطقه همدان

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعه اوليه فرآوري كانسنگ آهن معدن بابا علي منطقه همدان شركت تأمين مواد اوليه صبا نور  

توضیحات:


عمليات پرعيارسازي در مقياس نيمه صنعتي سنگ آهن در منطقه زنجان

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

عمليات پرعيارسازي در مقياس نيمه صنعتي سنگ آهن در منطقه زنجان شركت صنعتي و معدني جهان نمو  

توضیحات:

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید

مطالعات فراوري زغالسنگ طبس

 

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات فراوري زغالسنگ طبس گسترش و نوسازي معادن خاورميانه  ۱۳۹۳

توضیحات:

نتايج مناسبي به لحاظ كاهش عيار خاكستر در روش محلول سنگين و فلوتاسيون حاصل شد.

مطالعات بازيابي مس از كانه هاي اكسيدي مربوط به شركت تلاشگران مس

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات بازيابي مس از كانه هاي اكسيدي مربوط به شركت تلاشگران مس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ۱۳۸۸

توضیحات:

فرآوري كانسنگ اكسيدي مس طارم به روش ليچينگ ستوني در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

فرآوري كانسنگ اكسيدي مس طارم به روش ليچينگ ستوني در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي شركت صنايع مس طارم  

توضیحات:

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید

مطالعه و امكان سنجي استحصال نقره از كنسانتره سرب معدن نخلك

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعه و امكان سنجي استحصال نقره از كنسانتره سرب معدن نخلك شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ۱۳۸۸

توضیحات:

مطالعه و بررسي فرآوري كانسنگ سرب نخلك با استفاده از فلوتاسيون ستوني

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعه و بررسي فرآوري كانسنگ سرب نخلك با استفاده از فلوتاسيون ستوني شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ۱۳۸۸

توضیحات:

فرآوري نمونه هاي كم عيار سرب و روي انگوران به روش ليچينگ در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

فرآوري نمونه هاي كم عيار سرب و روي انگوران به روش ليچينگ در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي شركت مهندسي كاهنربا  

توضیحات:

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید

فرآوري كانسنگ منگنز ونارچ قم در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

فرآوري كانسنگ منگنز ونارچ قم در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي دانشگاه صنايع و معادن ايران  

توضیحات:

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید

مطالعه فرآوري با روش ليچينگ طلاي معدن گدابيك كشور آذربايجان در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعه فرآوري با روش ليچينگ طلاي معدن گدابيك كشور آذربايجان در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي شركت آنگلو اسيا  ۱۳۸۷

توضیحات:

مطالعه و امكان سنجي استحصال نقره از كنسانتره سرب معدن نخلك

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعه و امكان سنجي استحصال نقره از كنسانتره سرب معدن نخلك شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران  ۱۳۸۸

توضیحات:

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید
لطفا بخش‌های لازم را پر کنید

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220