اصول ارزش‌های بنیادی

اصول و ارزش­های بنيادی مرکز

اصول و ارزش­های بنيادی مرکز به عنوان مرکزی دانش بنیان و نوآور متکی به پژوهشگران تراز جهانی به شرح زیر است:

  •  با احترام به شأن متخصص براساس دانش فنی و­تجربيات حرفه­ ای،پژوهشگران و متخصصان را سرمایه اصلی و منبع اعتبارخود می­داند.
  •  متعهد به رعایت دقیق استانداردهای سرعت، دقت­، صحت و کیفیت رایج ملی و بین المللی مرتبط با خدمات تخصصی خود است.
  •  پايبندی به اخلاق، امانتداری و تعهد حرفه­ ای در ارایه خدمات و تعامل با مشتریان و ذینفعان خود است.
  •  لزوم يادگيری مداوم ازتجربيات موفق و دانش توليد شده در سطح ملی وبين‌المللی پايبند است.
  •  به بسط دانش فرآوری و استحصال مواد معدنی، ترويج و اشتراک‌گذاری دستاوردها و تجارب حاصل از پژوهش‌های مرتبط با آن متعهد است.

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220