مقالات داخلی سازمان

1.Effect of mechanical activation on thiosulfate leaching of gold from complex sulfide concentrate

نام نویسندگان:Mohsen HASHEMZADEHFINI1, Jana FICERIOVÁ2, Emad ABKHOSHK3, Behrouz Karimi SHAHRAKI1

چاپ شده در سال 2011

2.OPTIMIZED PRECIPITATION CONDITIONS FOR SELENIUM FROM SAR-CHESHMEH COPPER ANODE SLIMES LEACHING SOLUTION

نام نویسندگان :Mahmoud Abdollahy،Mohsen Hashemzadeh،Shahram Daneshpajooh

چاپ شده در سال 2009

3.کاربرد میکروسکوپ الکترونی (SEM و EPMA) در تشخیص پلی¬مورف¬های سیلیکا) استی¬شوئیت و تریدمیت)

،نام نویسندگان:رقیه ذبیحیكاظم قلي­زاده،حشمت اله قاصد

چاپ شده در سومین گرده همایی و نخستین کنگره بین المللی  تخصصی علوم زمین

 مشاهده مقاله

4بررسی انواع پوششهای رسانا جهت تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی

نام نویسندگان :سمانه غفرانی، مریم علیزاده ذوالبین، معصومه معدنیپور

 

مشاهده مقاله 

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220