ثبت نام تکنسین مواد معدنی

فرم ثبت نام

دوره تربیت تکسین مهارتی فرآوری مواد معدنی

لطفا نام و نام خانهوادگی خود را وارد کنید
لطفا شماره همراه را به صور کامل وارد کنید
شماره تلفن ثابت به این صورت وارد کنید0263210600
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
لطفا به صورت فرمت ایمیل وارد کنید
ورودی نامعتبر
فیلد مورد نظر را به درستی ولرد کنید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220