ارتباط با دانشگاه

ارتباط با دانشگاه 

مرکز تحقیقات فرآروی معدنی ایران سلسله نشست های هم اندیشی ارتباط با صنعت و دانشگاه را با هدف «جلب و جذب ایده های فرآوری و بستر سازی مشارکت در توسعه و تجاری سازی آنها، ارتباط گیری موثر با نماینده گروه فرآوری مواد معدنی دانشگاه های کشور و تشکیل کارگروه ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه در این مرکز»  را از سال 1397 آغاز کرد.

اهداف برگزاری نشست هم اندیشی ارتباط صنعت و دانشگاه

 • جلب و جذب ایده های فراوری و بستر سازی مشارکت در توسعه و تجاری سازی آنها
 • ارتباط گیری موثر با نماینده معرفی شده گروه فراوری مواد معدنی دانشگاههای کشورو تشکیل کارگروه ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه در مرکز تحقیقات از طریق برگزاری جلسات حضوری و مجازی
 • طرح ریزی سامانه ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه در مرکز تحقیقات و سازوکار اجرایی آن با هم اندیشی اساتید و نمایندگان گروهها
 • تشکیل شبکه های اجتماعی و ارتباطی تخصصی جهت معرفی مشاورین و متخصصین فراوری در دپارتمانهای تخصصی خردایش و نرمایش،جدایش فیزیکی ،فلوتاسیون،هیدرومتالورژی،پیرومتالورژی و ...جهت بهره گیری از توان علمی دانشگاهها در بخشهای مطالعات آزمایشگاهی و پایلوت مرکز.

همکاریهای متقابل در تسهیل و بستر سازی انجام فعالیتهای توسعه ای ذیل

 • شناسایی و توسعه برنامه¬های آموزشی و تحلیل نیازهای آموزشی تخصصی در حوزه فراوری و محیط زیست
 • تحلیل نیازهای فناوری و مشارکت در تجاری سازی آن
 • تحقيقات و توسعه ساخت تجهيزات فراوري پايلوت و سيار
 • عارضه یابی فرایندی و ارتقای بازیابی و بهره وری کارخانجات فراوری کشور
 • اولویت دهی پژوهش در چالشهای صنایع فراوری مواد معدنی کشور نظیر بحران آب و قیمت تمام شده
 • شناسایی و توسعه روشها و تجهیزات نوین فراوری و بستر سازی انتقال دانش فنی و همکاریهای فن آورانه
 • بازفراوری و عمل آوری پسماندها و باطله های معادن و کارخانجات فراوری
 • توسعه ارتباطات با مراکز تحقیقاتی برتر فراوری در سطح بین المللی
 • توسعه تحقیقات و بستر سازی مطالعات ارزیابی و استراتژیک زیست محیطی در راستای توسعه بهره وری و اقتصاد سبز در حوزه فراوری مواد معدنی
 • توسعه پژوهش و فن آوری در استحصال عناصر استراتژیک و گرانبها ، فن آوریهای آینده و ...
 IMG 3257
IMG 3267

 

 

IMG 3253 

 IMG 3260  IMG 3261  

           

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220