محیط زیست

آزمايشگاه محيط زيست و بهداشت حرفه ای

این آزمایشگاه به منظور بررسی آلاینده های زیست محیطی  و عوامل زیان آور محیط کار در معادن و صنایع معدنی مربوطه و ارائه خدمات به سایر بخش ها ایجاد شده است. این  آزمایشگاه با گذراندن مراحل مختلف ارزیابی فنی  از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان  و آموزش پزشکی کشور موفق به اخذ گواهینامه معتمد کشوری در بخشهای مختلف آب ،خاک  و هوا و مجوز سطح3 ارائه خدمات بهداشت حرفه ای در سطح کشور گردیده و توانسته خدمات فنی و کیفی مناسبی را در اختیار مشتریان قرار دهد که مهم ترین آنها به شرح ذیل می باشد:

  • شناسایی و کنترل پارامتر های فیزیکی ، شیمیایی و زیست محیطی
  • پایش میزان آلاینده‌ها در دودكش‌ها و همچنین پساب صنایع
  • پالایش آلاینده‌های آب و هوا
  • پایش فلزات در آب، خاك و هوای معادن و صنایع معدنی
  • آنالیز هیدروكربن‌های نفتی، سموم کلره و فسفره، PCB ،PAHs
  • پایش خطرات محیطی كار
  • اندازه گیری پارامترهای فیزیکو شیمیایی و ترکیبات فرار در نمونه های آب آشامیدنی و معدنی

این آزمایشگاه دارای بخش های زیر است.

آب و پساب

این آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن و پیشرفته قابلیت اندازه گیری پارامترهای شاخص آلودگي آب را دارد.

تجهيزات آزمايشگاه كروماتوگرافی

دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی (GC-MS)

در این بخش تركيبات آلي نیمه فرار نظير كل هيدروكربنهای نفتی (TPH)، ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (PAH)، سموم فسفره (OP)، سموم کلره (OC)، پلي كلرو بي فنيل ها(PCBs) ، فلزات سنگين و .. با استفاده از تجهیزات پیشرفته نظیر دستگاه هاي كروماتوگرافي گازي با آشكارسازهاي , FPD MS, ECD, NPD, FID ،کروماتوگرافی مایع با كارايي بالاوICP-OES  اندازه گیری می شود.

اندازه گيري پلی کلرو بی‌فنیلها (PCBs) در روغن ترانسفورماتور

يكي از كارآمدترين و دقيق ترين روشهايي كه براي اندازه گيري PCBs استفاده مي شود استفاده از دستگاه كروماتوگرافي گازي با آشكارساز ربايش الكترون ECD مي باشد. با استفاده از اين دستگاه مي توان ميزان PCBs را در محدوده غلظتي ppb تا ppm با صحت و دقت بسيار بالا تعيين كرد. از مزایای این روش می توان به تشخیص نوع PCBs اشاره نمود.

آلاینده های زیست محیطی هوای محیط و منابع ثابت

اندازه گیری صدا ، ذرات ، گازهای هوای پاک و گازهای خروجی از دودکش

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

سنجش پارامترهاي عوامل زيان آور فيزيکي و شيميايي محيط کار به منظور شناسايي ، اندازه گيري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط کار و ارايه پيشنهاد و همکاري جهت کنترل عوامل زيان آور محيط کار نظير سروصدا، روشنايي موضعي و عمومي ، ارتعاش ، شاخص استرسهاي حرارتي WBGT، اشعه هاي غير يونيزان UVوIR، اشعه هاي يونيزان (ايکس ، گاما و بتا ) ، ميدانهاي الکترومغناطيس ، اندازه گيري و آناليز گردو غبار مواد معدني و محصولات ، گازها و بخارات ، فيوم ودمه

تجهيزات آزمايشگاه آماده سازی

اتوکلاو.انکوباتور .سانتريفوژ.BOD متر.COD متر.PH متر.ترمومتر.اسپکتروفوتومتر.هدايت سنج.فليم فوتومتر.کدورت سنج.DO  متر

تجهيزات آزمايشگاه آب و فاضلاب

پمپ نمونه برداري .آناليزور گازهاي خروجي دودکش.سنجش VOC .آناليزور گازها محيطي.دستگاه صدا سنج و ارتعاش سنج .دستگاه سنجش UV

تجهيزات آزمايشگاه هوا و صدا

پمپ نمونه برداري .آناليزور گازهاي خروجي دودکش.سنجش VOC .آناليزور گازها محيطي.دستگاه صدا سنج و ارتعاش سنج .دستگاه سنجش UV

تجهيزات آزمايشگاه بهداشت حرفه ای

صدا سنج .دوزيمتر صدا . ارتعاش سنج . لوکس متر .دستگاه سنجش ميدانهاي الکترو مغناطيسي. دستگاه سنجش استرس حرارتي WBGT . دستگاههاي سنجش پرتوهاي يونيزان و غير يونيزان .پمپ نمونه برداري فردي . پمپ نمونه برداري Hi-Vol.پمپ نمونه برداري پيستوني .انواع دتکتور. فيلترهاي نمونه برداري .، کيسه هاي نمونه برداري هوا . ست ايمپينجر.  سيکلون  .سوربنت تيوب

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220