تدوین دستورالعمل محاسبه خطا آنالیز زیست محیطی گاز ها

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ،با مشارکت پرسنل آزمایشگاهی مرکز تحقیقات دستور العمل محاسبه خطای آنالیزی زیست محیطی گازها تدوین شد .

در راستای همکاری های فی مابین مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست ؛ و همچنین  توجه سابقه طولانی مرکز در ارائه خدمات تخصصی و همچنین دارا بودن گواهی‌نامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست؛ جلسات متعددی با حضور کارشناسان فنی و کنترل کیفی این مرکز و سازمان مربوطه  برگزار شد، که طی آن دستورالعمل محاسبه خطا و فرموله کردن آن جهت گازهای خروجی از دودکش‌ها که محل مناقشه اکثر واحدهای صنعتی و آزمایشگاه ها بوده ، تدوین گردید.