رویدادها

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده خرید قطعات مصرفی دستگاه XRD ,XRF مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده خرید قطعات مصرفی دستگاه XRD ,XRF مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

9939a266 f4a0 43cf 9a72 415fb3e12183

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220