دوره های آموزشی

 دوره آموزشی مروری بر فلوتاسیون با رویکرد مس ها در فلوتاسیون

 

نام استاد : دکتر فرخ پی 
سمت : عضو هیات علمی دانشگاه lorrainc فرانسه
مدت  زمان: 2 روز 
محل برگزاری : مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 

 

 

This image for Image Layouts addon

 دوره ی آموزشی تکنسین فرآوری

 

نام استاد : دکتر پور کریمی ،دکترغفاری ، مهندس جهانپرست 
سمت : مدیران مرکز تحقیقات 
مدت دوره:  
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

 دوره آموزشی بررسی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

 

نام استاد : علی بهمنی
سمت : کارشناس ایمیدرو
مدت  زمان: 3 روز 
محل برگزاری : مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

 دوره پیشرفته فلوتاسیون

 

نام استاد : پروفسور mehmet s celin   و  Hikmet sis
سمت : lnonuبه ترتیب استاد دانشگاه صنعتی استانبول و 
مدت دوره: 2 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

 دوره آموزشی راهبردی استاندارد مدار های خردایش

 

نام استاد : محسن یحیایی
سمت : عضو هیات علمی دانشگاه کونیزلند استرالیا 
مدت دوره: 2 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

 چالش های پیش رو و آینده صنعت فراوری مواد معدنی

 

نام استاد : محسن یحیایی
سمت : عضو هیات علمی دانشگاه کونیزلند استرالیا 
مدت دوره: 1 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

 اکتشاف عناصر نادر خاکی

 

نام استاد : مارتیا صادقی 
سمت :  
مدت دوره: 1 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
گروه هدف: مدیران -کارشناسان اکتشاف -شرکت های شاهد و اساتید دانشگاه 
This image for Image Layouts addon

MITRAJ دوره آموزشی استر های آسیا با نرم افزار

 

نام استاد : پروفسور مالکوم پاوول
سمت :  استرالیاJKMRC از شرکت 
مدت دوره: 1 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

 

حفاظت در برابر اشعه ویژه فرآوری مواد معدنی پرتوزا 

نام استاد : مجتبی کاکایی
سمت : پژوهش گر چرخه سوخت هسته ای  گروه ایمنی هسته ای  و فیزیک بهداشت 
مدت دوره: 1 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer @ imprc.ir

شماره ارتباط با مشتری:219-213

شماره مسئول و مشاور بازرگانی:220