سرویس های مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی


آزمایش های تکنولوژیکی


مطالعات امکان سنجی


بهینه سازی فرآیند


مطالعات فنی و اقتصادی


طراحی واحد های فرآوری


ساخت تجهیزات فرآوری


ارائه خدمات آزمایشگاهی

نشانی دفتر نمایندگی پذیرش نمونه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران:
تهران - بالاتر از میدان ولیعصر - ساختمان فولاد - برج شمالی - اتاق شماره 410
تلفن : 84812135-021
ایمیل : info@imprc.ir

نشانی :
کیلومتر 9 اتوبان کرج قزوین - جنب کارخانه سوپا -انتهای بلوار کاوش - شهرک تحقیقاتی کاوش - مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران
کد پستی: 3365166534
تلفن : 71-92108361-026
دور نگار: 92108360-026
ایمیل : info@imprc.ir
جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به آدرس ایمیل customer@imprc.ir ارسال نمایید.