آزمايشگاه كاني شناسيدر اين آزمايشگاه ماده معدني از لحاظ تركيبات كاني شناسي با استفاده از دستگاه ها و تجهيزات موجود مورد مطالعه و شناسايي قرار مي گيرند، تجهيزات پيشرفته و مدرني در اين آزمايشگاه وجود دارد كه برخي از آنها توضيح داده مي شوند.
1 - دستگاه الكترومايكروپروب (Micro Analyzer Electron Probe) يا EPMA مدل SX100 شركت Cameca فرانسه
بزرگترين و مهمترين قابليت دستگاه ميكروپروب تجزيه نقطه اي كمي (به تفكيك كاني شناسي بر روي كاني مورد نظر) براي كليه عناصر جدول تناوبي از Be تا U مي باشد. قابليت هاي ديگري همچون آناليز كيفي توسط EDS، تصاوير ميكروسكوپ الكتروني BSE و SE، توزيع عناصر در يك امتداد مشخص و توزيع عناصر در يك محدوده مشخص نيز در اين دستگاه وجود دارد.
2 - دستگاه ميكروسكوپ الكتروني (Microscop Scaning Electron) يا SEM مجهز به نرم افزار QEMSCAN مدل LEO1450 UP
اين دستگاه توانايي تصويرگيري از نمونه با رزولوشن و بزرگ نمايي بالا را دارد و تصاوير BSE و SE را در اختيار مي گذارد. از ديگر قابليت هاي SEM مي توان توزيع عناصر در يك امتداد مشخص و توزيع عناصر در يك محدوده مشخص را نام برد. سيستم QEMSCAN قابليت محاسبه درصد آزادي، درصد كاني هاي مختلف، عيارسنجي و ... را دارا مي باشد.
3 ـ دستگاه پراش اشعه ايكس (X Ray Difraction) يا XRD، مدل Philips-Xpert Pro
شناسايي فازهاي بلورين به روش پودري، اندازه گيري كمي درصد كاني ها به روش Rietueld، شناسايي رس ها از قابليت هاي اين سيستم مي باشد. ضمناً اين دستگاه مجهز به يك سيستم دوربين حرارت بالا (1000 درجه سانتيگراد) براي تهيه فاز دياگرام هاست.
4 ـ دستگاه ميكروسكوپهاي نوري مجهز به سيستم آناليز تصويري و مطالعه انكلوزيون ها
انجام مطالعه اوليه كاني شناسي روي كليه كاني ها توسط اين ميكروسكوپ ها انجام مي شود. در مطالعات خاصي امكان كار با ابژكتيوهاي روغني وجود دارد.
5 ـ دستگاه آناليز حرارتي DTA/TGA ، مدل STA409PC
تشخيص كاين ها يا مواد با استفاده از خواص حراراتي آنها، تمايز انواع رس ها از يكديگر و بررسي رفتار حرارتي فازهاي سراميكي و دير گدازها از كاربردهاي دستگاه آناليز حرارتي مي باشد.
6 ـ دستگاه ويسكومتر و رئومتر
اين دستگاه ها براي تعيين خواص رئومتري سيالات در دماي محيط و در دماهاي مختلف استفاده مي شود.
7 ـ قسمت تهيه مقاطع نازك و مقطع صيقلي
اين قسمت مجهز به دستگاه هاي مختلف اعم از برش سنگ، نازك كردن و صيقل نمونه مي باشد كه توسط اين تجهيزات نمونه هاي مورد نياز براي مطالعه در قسمت هاي ديگر آماده سازي مي شوند.


برای دیدن لیست هزینه های خدمات آزمایشگاه کانی شناسی اینجا کلیک کنید

نشانی دفتر نمایندگی پذیرش نمونه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران:
تهران - بالاتر از میدان ولیعصر - ساختمان فولاد - برج شمالی - اتاق شماره 410
تلفن : 84812135-021
ایمیل : info@imprc.ir

نشانی :
کیلومتر 9 اتوبان کرج قزوین - جنب کارخانه سوپا -انتهای بلوار کاوش - شهرک تحقیقاتی کاوش - مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران
کد پستی: 3365166534
تلفن : 76-34762273-026
دور نگار: 34762272-026
ایمیل : info@imprc.ir
جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به آدرس ایمیل customer@imprc.ir ارسال نمایید.