با توجه به اهداف مركز اين آزمايشگاه اصلي ترين آزمايشگاه مركز محسوب مي شود كه در آن با استفاده از دستگاه ها و تجهيزات متنوعي كه وجود دارد بر روي روشهاي مختلف فرآوري مواد معدني مطالعه مي شود كه ذيلاً قسمت ها و تجهيزاتي كه وجود دارد توضيح داده مي شود.

۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ قسمت آماده سازي نمونه

از اين قسمت براي خردايش و آماده سازي نمونه استفاده مي شود كه شامل دو دستگاه سنگ شكن فكي بزرگ و كوچك، يك دستگاه سنگ شكن مخروطي، يك دستگاه سنگ شكن غلطكي، يك دستگاه خرد كننده ديسكي، يك دستگاه همگن كننده Y شكل، يك دستگاه تقسيم كننده گردان براي نمونه هاي پودري، يك دستگاه تنظيم كننده گردان پالپ، تعدادي تقسيم كننده شانه اي (ريفل) و سه دستگاه پودر كننده LM2، آسياهاي گلوله اي و ميله اي جهت خردايش تر و خشك و تعدادي آون و ترازو مي باشد. نمونه ها پس از خردايش و آماده سازي براي عمليات بعدي به قسمت مختلف ارسال مي شود.

                                                               

۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ قسمت اندازه گيري انديس كار Bond Index

اين قسمت مجهز به دستگاه هاي اندازه گيري انديس كار هستند كه در زير به آنها اشاره مي شود.

الف ـ دستگاه تست ضربه اي باند Competency Tester Autogenous Media با ابعاد ۶ ft × ۱ ft

ب ـ دستگاه تست ضربه اي باند Bond Impac Crushing Test براي اندازه گيري انديس خردشوندگي

ج ـ دستگاه تست سايش Bond Abrasion Index Mill براي اندازه گيري انديس سايش

د ـ دستگاه آسياي ميله اي باند Bond Index Rod Mill براي اندازه گيري انديس كار ماده معدني

هـ ـ دستگاه آسياي گلوله اي باند Bond Index Ball Mill براي اندازه گيري انديس كار ماده معدني

                                                  

۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ قسمت اندازه گيري ابعاد ذرات

در اين قسمت ابعاد ذرات خرد شدة ماده معدني و توزيع دانه بندي آن اندازه گيري مي شود و از دستگاه هاي زير استفاده مي شود.

الف ـ دستگاه اندازه گيري ابعاد ذرات توسط ليزر Lazer Particle Sizer كه به دو صورت تر و خشك كار مي كند و قادر به اندازه گيري ذرات تا ۲۰ نانومتر مي باشد.

ب ـ دستگاه سيكلوسايزر Cyclosizer كه بصورت تر كار مي كند و ذرات بي ۴ تا ۵۰ ميكرون را دانه بندي مي كند.

ج ـ دستگاه هيدروسيكلون آزمايشگاهي Hydrocyclone Laboratory در مركز دو دستگاه از تجهيزات مذكور وجود دارد كه يكي ساخت كارخانه Mozley و ديگري ساخت كارخانه Krebs مي باشد.

د ـ دستگاه الك لرزان با قطر ۴۵۰ ميليمتر Sive Shaker كه براي دانه بندي مقدار زياد نمونه استفاده مي شود.

هـ ـ دستگاه الك لرزان با قطر ۲۰۰ ميليمتر Sive Shaker كه براي دانه بندي مقادير كم نمونه استفاده مي شود.

و ـ دستگاه الك لرزان روتپ Ro-Tap Sive Shaker

ز ـ سرندهاي مختلف قادر به اندازه گيري ذرات از ۲۰ ميكرون تا ۱۰ سانتيمتر.

۱ ـ ۴ ـ ۴ ـ قسمت جدايش ثقلي Gravity Separation

در اين قسمت تجهيزات و دستگاه هايي وجود دارد كه با استفاده از خاصيت اختلاف وزن مخصوص كانه ها آنها را از همديگر جدا مي نمايند كه در زير تشريح مي شوند.

الف ـ دستگاه جيگ Jig كه براي پر عيار كردن مواد معدني ذرات درشت دانه كوچكتر از ۱۰ ميليمتر و بزرگتر از ۱ ميليمتر استفاده مي شود.

ب ـ دستگا ميز لرزان Shaking Table كه براي آرايش مواد معدني نسبتاً ريز دانه با ابعاد كوچكتر از ۲ ميليمتر و تا حدود ۴۵ ميكرون كاربرد دارد.

ج ـ دستگاه ميز نرمه كه براي پر عيار كردن مواد معدني دانه ريز استفاده مي شود.

د ـ دستگاه جدا كننده نلسون Knelson Separator كه براي جدايش كاني هاي سنگين، بخصوص طلا استفاده مي شود.

هـ ـ دستگاه ميز هوايي Air Table كه براي آرايش مواد معدني با استفاده از خاصيت تفاوت وزن مخصوص كانه و بوسيله ايجاد لرزش و دميدن هوا كاربرد دارد.

                                       

۱ ـ ۴ ـ ۵ ـ قسمت جدايش مغناطيسي

در اين قسمت با استفاده از خاصيت مغناطيسي مواد معدني توسط دستگاه هاي مختلف آرايش و فرآوري مي شوند و تجهيزاتی كه مورد استفاده قرار مي گيرند به شرح زير است:

الف ـ جدا كننده مغناطيسي خشك با شدت پايين Dry Low Intensity Magnetic Separator

از اين دستگاه براي جدايش مواد معدني داراي خاصيت مغناطيسي بصورت خشك و تقريبا در ابعاد درشت استفاده مي شود.

ب ـ جداكننده مغناطيسي تر با شدت كمWet Low Intensity Magnetic Separator

براي جدايش مواد معدني داراي خاصيت مغناطيسي و بصورت تر و در ابعاد ريز دانه استفاده مي شود.

ج ـ جداكننده مغناطيسي تر با شدت بالاWet High Intensity Magnetic Separator

شدت ميدان اين دستگاه متغير بوده و براي جدايش كافي فرومغناطيسي و كاني هاي با تأثيرپذيري مغناطيسي كم و در دانه بندي هاي نسبتاً ريز كاربرد دارد.

د ـ جداكننده مغناطيسي نواري (ديسكي) Belt Magnetic Separator

اين دستگاه داراي شدت ميدان متغير بوده و بصورت خشك كار مي كند و براي جدايش مواد معدني با دانه بندي تقريباً درشت كاربرد دارد.

هـ ـ جداكننده مغناطيسي لوله ديويس Davis Tube

اين دستگاه بصورت تر كار مي كند و بيشتر براي تعيين مقدار مواد مغناطيسي موجود در كانه ها مورد استفاده مي باشد.

و ـ جداكننده مغناطيسي ايزوديناميك Magnetic Isodynamic Separator

اين دستگاه داراي شدت ميدان مغناطيسي بالا بوده و با اين دستگاه مواد پارامغناطيسي (داراي خواص مغناطيسي كم) را از مواد غير مغناطيسي جدا مي نمايند.

ز ـ دستگاه اندازه گيري اشباع مغناطيسي Satmagan Balance

با استفاده از اين دستگاه مقدار مواد مغناطيسي در نمونه را مي توان اندازه گيري نمود.

۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ قسمت فلوتاسيون

در اين قسمت با استفاده از تجهيزات موجود و روش هاي شيميايي كانه هاي مفيد (فلزي و غير فلزي) را از مواد باطله جدا مي كنند.

الف ـ دستگاه اندازه گيري پتانسيل زتا Zeta Ptentioal meter

از اين دستگاه براي اندازه گيري پتانسيل زتاي مواد معدني مختلف براي استفاده در روش فلوتاسيون استفاده مي شود.

ب ـ دستگاه سلول فلوتاسيون Flotation Cell

با استفاده از اين دستگاه و افزودن مواد شيميايي مختلف مواد معدني را از باطله ها به روش شناورسازي جدا مي كنند.

۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ قسمت هيدرومتالورژي

در اين قسمت با استفاده از تجهيزات و دستگاه هايي كه وجود دارد فلزات استخراج مي شوند. دستگاه هايي كه وجود دارند به شرح زير مي باشند.

الف ـ اتوكلاو فشار بالا High Pressure Autoclave

با استفاده از اين دستگاه براي ليچينگ تحت فشار تا ۳۵۰ اتمسفر و درجه حرارت ۳۵۰ سانتيگراد مجهز به همزن انجام مي گيرد. ظرفيت دستگاه ۲ ليتر است.

ب ـ اتوكلاو Autoclave

از اين دستگاه براي ليچينگ تحت فشار تا ۶۰ اتمسفر و درجه حرارت ۳۰۰ درجه سانتيگراد استفاده مي شود و ظرفيت آن ۵ ليتر است.

ج ـ دستگاه تبخير كننده گردان Rotary Evaporator

از اين دستگاه براي تقطير، تخليص حلال ها و همچنين خشك كردن مواد استفاده مي شود.

د ـ دستگاه بطري غلطان Bottle Roller

از اين دستگاه براي ليچينگ مواد معدني بخصوص سيانوراسيون طلا استفاده مي شود.

۱ ـ ۴ ـ ۸ ـ قسمت پيرومتالورژي

با استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي اين قسمت كه از كوره هاي مختلف تشكيل شده است مطالعات پيرومتالورژي انجام مي شود كه در زير تجهيزات اين قسمت توضيح داده مي شود:

الف ـ كوره الكتريكي دماي بالا

اين كوره تا ۱۸۰۰ درجه سانتيگراد گرم مي شود و انواع آزمايش هاي پيرومتالورژي را مي توان با آن انجام داد.

ب ـ كوره هاي لوله اي قائم و افقي

ج ـ كوره هاي مافل قائم و افقي

د ـ آون تحت خلاء براي خشك كردن مواد معدني

هـ ـ آون هاي الكتريكي معمولي در حجم هاي مختلف براي خشك كردن مواد معدني

۱ ـ ۴ ـ ۹ ـ تجهيزات متفرقه

الف ـ پيكونومتر گازي

از اين دستگاه براي اندازه گيري وزن مخصوص مواد معدني در حالت پودري شكل استفاده مي شود كه مي تواند وزن مخصوص ذرات تا ۲ نانومتر را اندازه گيري نمايد.

ب ـ دستگاه اندازه گيري pH و EH

ج ـ دستگاه اندازه گيري O2

د ـ انواع ترازوهاي ديجيتال از ۶۰ كيلوگرم تا ۱۵۰ گرم و با دقت ۰۱/۰ ميلي گرم.

هـ دستگاه فيلتراسيون تحت فشار لاروكس (Larox)

۲ ـ بخش پايلوت (Pilot Plant)

مطالعات فرآوري كه در مقياس آزمايشگاهي انجام مي گيرد بصورت ناپيوسته (batch) بوده كه اين مطالعات در پايلوت بصورت پيوسته و در مقياس بزرگتر و نيمه صنعتي انجام مي شود كه براساس داده هاي آزمايش هاي نيمه صنعتي فلوشيت در مقياس صنعتي طراحي مي گردد. قسمت هاي مختلف پايلوت عبارتند از:

الف ـ قسمت سنگ شكن:

اين قسمت متشكل از سنگ شكن هاي مخلتف، سرند، نوار نقاله و قسمت همگن سازي و مخازن مواد خرد شده است.

     

ب ـ قسمت خردايش و طبقه بندي:

در اين قسمت انواع مختلف آسياهاي ميله اي، گلوله اي با ظرفيت هاي مختلف و گلوله هاي سراميكي و آسياي نيمه  خودشكن، هيدروسيكلونها، كلاسيفار مارپيچ، سرند قوسي و … وجود دارد.

ج ـ قسمت جدايش ثقلي:

قسمت جدايش ثقلي مجهز به دستگاه هاي جدايش واسطه سنگين (سيكلون و درام)، ميز لرزان، جيگ، اسپيرال، تست تري ريگ و دستگاه جداكننده نلسون مي باشد.

د ـ قسمت جدايش مغناطيسي و الكترواستاتيكي:

اين قسمت مجهز به دستگاه هاي جدا كننده تر و خشك با شدت پائين و بالا و جداكننده الكترواستاتيك استوانه اي و صفحه اي مي باشد.

             

                                       

 

     هـ ـ قسمت فلوتاسيون                                          

كه مجهز به انواع سلول هاي فلوتاسيون و با ظرفين هاي مختلف مي باشد.

و ـ قسمت هيدرومتالورژي:                                            

اين قسمت مجهز به مخازن، ليچينگ اتمسفري، دستگاه هاي استخراج حلال (Solvent Extraction)، دستگاه الكتروليز (Electrowining) مي باشد.

ز ـ قسمت تيكنرها و فيلتر:

در اين قسمت انواع مختلف تيكنرهاي ۱ متري، ۳ متري و ۹ متري، تيكنر Highrate و تيكنر Ultrasep و فيلترهاي فشاري، درام، ديسكي، نواري و پن فيلتر (Pan Filter) وجود دارد.

ح ـ ق

با توجه به اهداف مركز اين آزمايشگاه اصلي ترين آزمايشگاه مركز محسوب مي شود كه در آن با استفاده از دستگاه ها و تجهيزات متنوعي كه وجود دارد بر روي روشهاي مختلف فرآوري مواد معدني مطالعه مي شود كه ذيلاً قسمت ها و تجهيزاتي كه وجود دارد توضيح داده مي شود.

۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ قسمت آماده سازي نمونه

از اين قسمت براي خردايش و آماده سازي نمونه استفاده مي شود كه شامل دو دستگاه سنگ شكن فكي بزرگ و كوچك، يك دستگاه سنگ شكن مخروطي، يك دستگاه سنگ شكن غلطكي، يك دستگاه خرد كننده ديسكي، يك دستگاه همگن كننده Y شكل، يك دستگاه تقسيم كننده گردان براي نمونه هاي پودري، يك دستگاه تنظيم كننده گردان پالپ، تعدادي تقسيم كننده شانه اي (ريفل) و سه دستگاه پودر كننده LM2، آسياهاي گلوله اي و ميله اي جهت خردايش تر و خشك و تعدادي آون و ترازو مي باشد. نمونه ها پس از خردايش و آماده سازي براي عمليات بعدي به قسمت مختلف ارسال مي شود.

                                                               

۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ قسمت اندازه گيري انديس كار Bond Index

اين قسمت مجهز به دستگاه هاي اندازه گيري انديس كار هستند كه در زير به آنها اشاره مي شود.

الف ـ دستگاه تست ضربه اي باند Competency Tester Autogenous Media با ابعاد ۶ ft × ۱ ft

ب ـ دستگاه تست ضربه اي باند Bond Impac Crushing Test براي اندازه گيري انديس خردشوندگي

ج ـ دستگاه تست سايش Bond Abrasion Index Mill براي اندازه گيري انديس سايش

د ـ دستگاه آسياي ميله اي باند Bond Index Rod Mill براي اندازه گيري انديس كار ماده معدني

هـ ـ دستگاه آسياي گلوله اي باند Bond Index Ball Mill براي اندازه گيري انديس كار ماده معدني

                                                  

۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ قسمت اندازه گيري ابعاد ذرات

در اين قسمت ابعاد ذرات خرد شدة ماده معدني و توزيع دانه بندي آن اندازه گيري مي شود و از دستگاه هاي زير استفاده مي شود.

الف ـ دستگاه اندازه گيري ابعاد ذرات توسط ليزر Lazer Particle Sizer كه به دو صورت تر و خشك كار مي كند و قادر به اندازه گيري ذرات تا ۲۰ نانومتر مي باشد.

ب ـ دستگاه سيكلوسايزر Cyclosizer كه بصورت تر كار مي كند و ذرات بي ۴ تا ۵۰ ميكرون را دانه بندي مي كند.

ج ـ دستگاه هيدروسيكلون آزمايشگاهي Hydrocyclone Laboratory در مركز دو دستگاه از تجهيزات مذكور وجود دارد كه يكي ساخت كارخانه Mozley و ديگري ساخت كارخانه Krebs مي باشد.

د ـ دستگاه الك لرزان با قطر ۴۵۰ ميليمتر Sive Shaker كه براي دانه بندي مقدار زياد نمونه استفاده مي شود.

هـ ـ دستگاه الك لرزان با قطر ۲۰۰ ميليمتر Sive Shaker كه براي دانه بندي مقادير كم نمونه استفاده مي شود.

و ـ دستگاه الك لرزان روتپ Ro-Tap Sive Shaker

ز ـ سرندهاي مختلف قادر به اندازه گيري ذرات از ۲۰ ميكرون تا ۱۰ سانتيمتر.

۱ ـ ۴ ـ ۴ ـ قسمت جدايش ثقلي Gravity Separation

در اين قسمت تجهيزات و دستگاه هايي وجود دارد كه با استفاده از خاصيت اختلاف وزن مخصوص كانه ها آنها را از همديگر جدا مي نمايند كه در زير تشريح مي شوند.

الف ـ دستگاه جيگ Jig كه براي پر عيار كردن مواد معدني ذرات درشت دانه كوچكتر از ۱۰ ميليمتر و بزرگتر از ۱ ميليمتر استفاده مي شود.

ب ـ دستگا ميز لرزان Shaking Table كه براي آرايش مواد معدني نسبتاً ريز دانه با ابعاد كوچكتر از ۲ ميليمتر و تا حدود ۴۵ ميكرون كاربرد دارد.

ج ـ دستگاه ميز نرمه كه براي پر عيار كردن مواد معدني دانه ريز استفاده مي شود.

د ـ دستگاه جدا كننده نلسون Knelson Separator كه براي جدايش كاني هاي سنگين، بخصوص طلا استفاده مي شود.

هـ ـ دستگاه ميز هوايي Air Table كه براي آرايش مواد معدني با استفاده از خاصيت تفاوت وزن مخصوص كانه و بوسيله ايجاد لرزش و دميدن هوا كاربرد دارد.

                                       

۱ ـ ۴ ـ ۵ ـ قسمت جدايش مغناطيسي

در اين قسمت با استفاده از خاصيت مغناطيسي مواد معدني توسط دستگاه هاي مختلف آرايش و فرآوري مي شوند و تجهيزاتی كه مورد استفاده قرار مي گيرند به شرح زير است:

الف ـ جدا كننده مغناطيسي خشك با شدت پايين Dry Low Intensity Magnetic Separator

از اين دستگاه براي جدايش مواد معدني داراي خاصيت مغناطيسي بصورت خشك و تقريبا در ابعاد درشت استفاده مي شود.

ب ـ جداكننده مغناطيسي تر با شدت كمWet Low Intensity Magnetic Separator

براي جدايش مواد معدني داراي خاصيت مغناطيسي و بصورت تر و در ابعاد ريز دانه استفاده مي شود.

ج ـ جداكننده مغناطيسي تر با شدت بالاWet High Intensity Magnetic Separator

شدت ميدان اين دستگاه متغير بوده و براي جدايش كافي فرومغناطيسي و كاني هاي با تأثيرپذيري مغناطيسي كم و در دانه بندي هاي نسبتاً ريز كاربرد دارد.

د ـ جداكننده مغناطيسي نواري (ديسكي) Belt Magnetic Separator

اين دستگاه داراي شدت ميدان متغير بوده و بصورت خشك كار مي كند و براي جدايش مواد معدني با دانه بندي تقريباً درشت كاربرد دارد.

هـ ـ جداكننده مغناطيسي لوله ديويس Davis Tube

اين دستگاه بصورت تر كار مي كند و بيشتر براي تعيين مقدار مواد مغناطيسي موجود در كانه ها مورد استفاده مي باشد.

و ـ جداكننده مغناطيسي ايزوديناميك Magnetic Isodynamic Separator

اين دستگاه داراي شدت ميدان مغناطيسي بالا بوده و با اين دستگاه مواد پارامغناطيسي (داراي خواص مغناطيسي كم) را از مواد غير مغناطيسي جدا مي نمايند.

ز ـ دستگاه اندازه گيري اشباع مغناطيسي Satmagan Balance

با استفاده از اين دستگاه مقدار مواد مغناطيسي در نمونه را مي توان اندازه گيري نمود.

۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ قسمت فلوتاسيون

در اين قسمت با استفاده از تجهيزات موجود و روش هاي شيميايي كانه هاي مفيد (فلزي و غير فلزي) را از مواد باطله جدا مي كنند.

الف ـ دستگاه اندازه گيري پتانسيل زتا Zeta Ptentioal meter

از اين دستگاه براي اندازه گيري پتانسيل زتاي مواد معدني مختلف براي استفاده در روش فلوتاسيون استفاده مي شود.

ب ـ دستگاه سلول فلوتاسيون Flotation Cell

با استفاده از اين دستگاه و افزودن مواد شيميايي مختلف مواد معدني را از باطله ها به روش شناورسازي جدا مي كنند.

۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ قسمت هيدرومتالورژي

در اين قسمت با استفاده از تجهيزات و دستگاه هايي كه وجود دارد فلزات استخراج مي شوند. دستگاه هايي كه وجود دارند به شرح زير مي باشند.

الف ـ اتوكلاو فشار بالا High Pressure Autoclave

با استفاده از اين دستگاه براي ليچينگ تحت فشار تا ۳۵۰ اتمسفر و درجه حرارت ۳۵۰ سانتيگراد مجهز به همزن انجام مي گيرد. ظرفيت دستگاه ۲ ليتر است.

ب ـ اتوكلاو Autoclave

از اين دستگاه براي ليچينگ تحت فشار تا ۶۰ اتمسفر و درجه حرارت ۳۰۰ درجه سانتيگراد استفاده مي شود و ظرفيت آن ۵ ليتر است.

ج ـ دستگاه تبخير كننده گردان Rotary Evaporator

از اين دستگاه براي تقطير، تخليص حلال ها و همچنين خشك كردن مواد استفاده مي شود.

د ـ دستگاه بطري غلطان Bottle Roller

از اين دستگاه براي ليچينگ مواد معدني بخصوص سيانوراسيون طلا استفاده مي شود.

۱ ـ ۴ ـ ۸ ـ قسمت پيرومتالورژي

با استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي اين قسمت كه از كوره هاي مختلف تشكيل شده است مطالعات پيرومتالورژي انجام مي شود كه در زير تجهيزات اين قسمت توضيح داده مي شود:

الف ـ كوره الكتريكي دماي بالا

اين كوره تا ۱۸۰۰ درجه سانتيگراد گرم مي شود و انواع آزمايش هاي پيرومتالورژي را مي توان با آن انجام داد.

ب ـ كوره هاي لوله اي قائم و افقي

ج ـ كوره هاي مافل قائم و افقي

د ـ آون تحت خلاء براي خشك كردن مواد معدني

هـ ـ آون هاي الكتريكي معمولي در حجم هاي مختلف براي خشك كردن مواد معدني

۱ ـ ۴ ـ ۹ ـ تجهيزات متفرقه

الف ـ پيكونومتر گازي

از اين دستگاه براي اندازه گيري وزن مخصوص مواد معدني در حالت پودري شكل استفاده مي شود كه مي تواند وزن مخصوص ذرات تا ۲ نانومتر را اندازه گيري نمايد.

ب ـ دستگاه اندازه گيري pH و EH

ج ـ دستگاه اندازه گيري O2

د ـ انواع ترازوهاي ديجيتال از ۶۰ كيلوگرم تا ۱۵۰ گرم و با دقت ۰۱/۰ ميلي گرم.

هـ دستگاه فيلتراسيون تحت فشار لاروكس (Larox)

۲ ـ بخش پايلوت (Pilot Plant)

مطالعات فرآوري كه در مقياس آزمايشگاهي انجام مي گيرد بصورت ناپيوسته (batch) بوده كه اين مطالعات در پايلوت بصورت پيوسته و در مقياس بزرگتر و نيمه صنعتي انجام مي شود كه براساس داده هاي آزمايش هاي نيمه صنعتي فلوشيت در مقياس صنعتي طراحي مي گردد. قسمت هاي مختلف پايلوت عبارتند از:

الف ـ قسمت سنگ شكن:

اين قسمت متشكل از سنگ شكن هاي مخلتف، سرند، نوار نقاله و قسمت همگن سازي و مخازن مواد خرد شده است.

     

ب ـ قسمت خردايش و طبقه بندي:

در اين قسمت انواع مختلف آسياهاي ميله اي، گلوله اي با ظرفيت هاي مختلف و گلوله هاي سراميكي و آسياي نيمه  خودشكن، هيدروسيكلونها، كلاسيفار مارپيچ، سرند قوسي و … وجود دارد.

ج ـ قسمت جدايش ثقلي:

قسمت جدايش ثقلي مجهز به دستگاه هاي جدايش واسطه سنگين (سيكلون و درام)، ميز لرزان، جيگ، اسپيرال، تست تري ريگ و دستگاه جداكننده نلسون مي باشد.

د ـ قسمت جدايش مغناطيسي و الكترواستاتيكي:

اين قسمت مجهز به دستگاه هاي جدا كننده تر و خشك با شدت پائين و بالا و جداكننده الكترواستاتيك استوانه اي و صفحه اي مي باشد.

             

                                       

 

     هـ ـ قسمت فلوتاسيون                                          

كه مجهز به انواع سلول هاي فلوتاسيون و با ظرفين هاي مختلف مي باشد.

و ـ قسمت هيدرومتالورژي:                                            

اين قسمت مجهز به مخازن، ليچينگ اتمسفري، دستگاه هاي استخراج حلال (Solvent Extraction)، دستگاه الكتروليز (Electrowining) مي باشد.

ز ـ قسمت تيكنرها و فيلتر:

در اين قسمت انواع مختلف تيكنرهاي ۱ متري، ۳ متري و ۹ متري، تيكنر Highrate و تيكنر Ultrasep و فيلترهاي فشاري، درام، ديسكي، نواري و پن فيلتر (Pan Filter) وجود دارد.

ح ـ قسمت خنثي سازي و سدهاي باطله:

در اين قسمت تجهيزات خنثي سازي پساب هاي توليد شده و مطالعه رسوب گذاري در سدهاي باطله و قسمت آب برگشتي براي استفاده مجدد در پروسس مي باشد. ظرفيت بخش پايلوت با توجه به تجهيزات مختلفي كه در آن وجود دارد بصورت ناپيوسته بين ۵۰ كيلوگرم در ساعت تا ۲۰۰۰ كيلوگرم در ساعت مي باشد، اكثر تجهيزات و دستگاه هاي پايلوت بصورت قابل حمل بوده كه اين تجهيزات در موقع اجراي پايلوت براساس فلوشيت طراحي شده چيده و پس از انجام مطالعات جمع آوري مي شوند.

سمت خنثي سازي و سدهاي باطله:

در اين قسمت تجهيزات خنثي سازي پساب هاي توليد شده و مطالعه رسوب گذاري در سدهاي باطله و قسمت آب برگشتي براي استفاده مجدد در پروسس مي باشد. ظرفيت بخش پايلوت با توجه به تجهيزات مختلفي كه در آن وجود دارد بصورت ناپيوسته بين ۵۰ كيلوگرم در ساعت تا ۲۰۰۰ كيلوگرم در ساعت مي باشد، اكثر تجهيزات و دستگاه هاي پايلوت بصورت قابل حمل بوده كه اين تجهيزات در موقع اجراي پايلوت براساس فلوشيت طراحي شده چيده و پس از انجام مطالعات جمع آوري مي شوند.

نشانی دفتر نمایندگی پذیرش نمونه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران:
تهران - بالاتر از میدان ولیعصر - ساختمان فولاد - برج شمالی - اتاق شماره 410
تلفن : 84812135-021
ایمیل : info@imprc.ir

نشانی :
کیلومتر 9 اتوبان کرج قزوین - جنب کارخانه سوپا -انتهای بلوار کاوش - شهرک تحقیقاتی کاوش - مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران
کد پستی: 3365166534
تلفن : 76-34762273-026
دور نگار: 34762272-026
ایمیل : info@imprc.ir
جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به آدرس ایمیل customer@imprc.ir ارسال نمایید.