مطالعات فراوري آندالوزيت

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات فراوري آندالوزيت شركت آرشيا اورنگ  ۱۳۹۳

توضیحات:

مطالعات و نتايج مناسب حاصل شده براي آندالوزيت، مشوق كارفرما براي انتخاب و خريد تجهيزات به منظور راه اندازي خط توليد شده است.

مطالعات مايع سنگين نمونه فلورين

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات مايع سنگين نمونه فلورين شركت توليدي ومعدني فلوراسپار  ۱۳۹۳

توضیحات:

از نمونه با فلورين حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، فلورين با عيار بالاي ۹۰% حاصل شد كه همين امر موجب انجام تست‌هاي پايلوت و مبناي استفاده از دستگاه واسطه سنگين ساخت مركز گرديد.

مطالعات توليد گندله بنتونيت

عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات توليد گندله بنتونيت شركت خاك رنگبر  ۱۳۹۳

توضیحات:

پس انجام آزمايش‌هاي متمادي، توليد گندله براي مصارف پودر شستشو و رنگ‌بري با دانه‌بندي و كيفيت مورد نياز كارفرما توليد شد.