تجهیزات آماده سازی و طبقه بندی مواد

تجهیزات آماده سازی و طبقه بندی مواد

۱- بخش آزمایشگاه

دستگاه مخلوط كننده مدل “Y”  Y-Blender

 • سازنده : Labtech – Essa- استراليا
 • مدل :  No. YB30
 • كاربرد : اختلاط مواد خشك و مواد با رطوبت كم
 • مشخصات :  

ـ  ظرفيت بار ورودي:                ۳۰ ليتر

 ـ سرعت گردش مخلوط كننده :   ۵/۲۸ دور در دقيقه

تقسيم كننده گردان ترWet Rotary Sample Splitter                                                                 

 • سازنده : Labtech-Essa- استراليا
 • مدل :  RTSS102060
 • كاربرد : تقسيم پالپ جهت تهيه نمونه‌هاي كوچكتر و يكنواخت
 • مشخصات :        

– ظرفيت بار اوليه :          كمتر از ۱۰ ليتر

–  نسبت تقسيم نمونه :     ۱ به ۶                  

تقسيم كننده گردان خشك  Dry Rotary Sample Splitter

 • سازنده : ‍Labtech-Essa- استراليا
 • مدل : RSD 30(206757)
 • كاربرد : تقسيم مواد خشك جهت تهيه نمونه‌هاي كوچك و معرف
 • مشخصات :       

 –  ظرفيت بار ورودي :        ۲۰ ليتر

 –  نسبت تقسيم نمونه :      ۱ به ۱۲

آون خلاء Vacuum Oven

 • سازنده : ‍Heraeus- آلمان
 • مدل : VT 6025
 • كاربرد : خشك كردن سريع نمونه‌هاي مرطوب
 • مشخصات :        

–  حجم :                        ۲۵ ليتر

–  حداكثر دما :                 ۲۰۰ درجه سانتيگراد

–  مقدار خلاء ايجاد شده :   تا ۱۰۰ ميلي بار

 

آون الكتريكي  Electric Oven

 • سازنده: آتبين- ايران
 • مدل: AF 1200C
 • مشخصات :        

ـ حجم:              ۱۲۰۰ ليتر

ـ ابعاد:    ۱۰۰۰ × ۱۲۰۰ × ۱۰۰۰ ميليمتر

ـ سيستم كنترل كننده iTRON ساخت Jumo آلمان

ـ قفسه چرخدار چهار طبقه

ـ سيستم كنترل ديجيتالي داراي چهار برنامه مدل Shinko ساخت ژاپن

ـ درجه حرارت : حداكثر ۲۵۰ درجه سانتيگراد

 

آون الكتريكي Electric Oven

 • سازنده : آتبين- ايران
 • مدل : AF 2200C
 •  مشخصات :        

–    حجم:                       ۲۱۷۰ ليتر

– ابعاد:   ۱۷۰۰ × ۸۵۰ × ۱۷۰۰ ميليمتر

– سيستم كنترل كننده iTRON ساخت Jumo آلمان

– قفسه چرخدار شش طبقه

– سيستم كنترل ديجيتالي داراي چهار برنامه مدل Shinko ساخت ژاپن

– درجه حرارت : حداكثر ۲۵۰ درجه سانتيگراد

آون الكتريكي Electric Oven

 • سازنده : Lenton- انگلستان
 • مدل : WF 120 
 • مشخصات :       

– حجم:           ۱۲۸ ليتر

– ابعاد: ۵۲۰ × ۵۰۰ × ۴۹۲ ميليمتر

– سيستم كنترل كننده TDE-O هشت طبقه

– درجه حرارت: حداكثر ۳۰۰ درجه سانتيگراد

– با هواي گرم گردشي                                

دستگاه تجزيه سرندي Ro-Tap

 • سازنده : W.S-Tyler- آمريكا
 • مدل :  RX-29-10
 • كاربرد : تجزيه سرندي مواد خشك با كمك ارتعاش و ضربه
 • مشخصات :        

–  ظرفيت:          ۵۰۰ گرم

تعداد سرندها : ۸عدد با زير سرندي و درپوش

قطر سرندها: ۲۰۰ ميلي ليتر

دستگاه تجزيه سرندي ۲۰۰ ميلي‌متري

 • سازنده : Retsch- آلمان
 • مدل :  AS200
 • كاربرد : تجزيه سرندي مواد به روش خشك
 • مشخصات :        

–  ظرفيت:تا ۱ کیلوگرم

قطر سرندها: ۲۰۰ميلي ليتر

دستگاه تجزيه سرندي ۴۵۰ ميلي‌متري

سازنده : Labtech-Essa- استراليا

مدل :  OST 450

كاربرد : تجزيه سرندي نمونه‌هاي خشك با حجم بالا

مشخصات :        

–  ظرفيت : ۱۰ كيلوگرم براي مواد دانه ريز

                   ۲۰ كيلوگرم براي مواد دانه درشت

 –  تعداد سرندها :              ۶ سرند                       

–  قطر سرندها :              ۴۵۰ ميلي‌متر 

                      

دستگاه هيدروسيكلون آزمايشگاهي Laboratory Hydrocyclone

 • سازنده : Mozley- انگلستان
 • مدل :  MKII
 • كاربرد : دانه بندي مواد
 • مشخصات :
نوع سيكلون شرح حد جدايش (۵۰D) ميكرون
C 1010 ۱۰ mm × ۶ assembly ۵ – ۲
C 155 One inch hydrocyclone ۶ – ۳
C 124 Two inch hydrocyclone ۱۰ – ۵
C 125 Two inch stubcyclone ۴۰ – ۱۵

 

دستگاه هيدرسيكلون آزمايشگاهي

سازنده:Krebss ـ آمريكا

نوع سيكلون Vortex(in) Apex(in)
U1-1434 ۲۸۱/۰ ۲۵/۰
U2-gmax-3020 ۵/۰ ۲۵۶/۰

  

دستگاه سيكلوسايزر    Cyclosizer

 • سازنده : Weir Warman LTD- انگلستان
 • مدل : M12
 • كاربرد : تعيين دانه بندي مواد در محدوده ۵۰-۴ ميكرون
 • مشخصات :

– مقدار جامد مصرفي در هر آزمايش :      ۵۰ – ۲۰ گرم

– مقدار آب مصرفي براي پالپ :             ۱۵۰- ۵۰ ميلي ليتر

– دبي آب مصرفي دستگاه :                  ۶/۱۱ ليتر بر دقيقه

– كاليبراسيون :    با وزن مخصوص ۶۵/۲ گرم بر سانتيمترمكعب براي مواد جامد :

                                    سيكلون ۱ : μm 1 ± ۴۳

                                    سيكلون ۲ : μm 5/0 ± ۳/۳۰

سيكلون ۳ : μm 5/0 ± ۲۲

سيكلون ۴ : μm 5/0 ± ۷/۱۵

سيكلون ۵ : μm 5/0 ± ۱/۱۲

توضيح: قابليت كاليبراسيون در شرايط متفاوت وجود دارد.

دستگاه اندازه‌گيري ابعاد ذرات با لیزرLaser Particle Sizer

 • سازنده : ‍Malvern ـ انگلستان
 • مدل :  Scirocco (خشك) ـ Hydro 2000S (تر)
 • كاربرد : تعيين دانه‌بندي مواد تا اندازه ۲۰ نانومتر به روش خشك و تر
 • مشخصات :

            ـ مقدار نمونه:       حداقل ۵ و حداكثر ۱۵ گرم

            ـ ابعاد نمونه:        كمتر از ۳۸ ميكرون

۲-بخش پایلوت

هيدروسيكلون

 • كاربرد : جهت دانه بندي كانيها و نرمه گيري از جريانهاي ورودي به دستگاهها تغليظ
 • سازنده ‌:‌ شركت Krebs آمريكا

مشخصات :‌

 ۱ ) در قطرهاي ۲۵۰ ، ۱۵۰ميلي متر به صورت تكي و در قطره هاي ۷۵ ، ۲۵ و ۱۰ ميلي متر به صورت خوشه اي

 ۲ ) ظرفيت به ترتيب ۹۰-۱۵ متر مكعب در ساعت (‌ براي قطر ۲۵۰ ميليمتر ) ، ۴۰-۱۳ متر مكعب در ساعت ( براي قطر ۱۵۰)، ۱۴- ۵/۳ متر مكعب در ساعت ( براي قطر  ۷۵ ميليمتر )

۶/۵ ـ ۸/۱ متر مكعب در ساعت ( براي قطر ۲۰  ميليمتر ) و ۵/۳ ـ ۵/۱ متر مكعب در ساعت (براي قطر ۱۰ ميليمتر )

۳) d50 سيكلونها به ترتيب ۱۰۰-۵۰ ، ۷۵-۳۵ براي دو سايز اول و مابقي از ۲۰ ميكرون تا ۵ ميكرون متغير ميباشد.

كلاسيفايرهاي مارپيچ (دو دستگاه)

 • كاربرد : دانه بندي مواد معدني درمدار خردايش
 • سازنده : شركت Roche Mining   استراليا
 • قطر :‌  ۴۵۰ ميليمتر , ۳۰۰ ميليمتربه صورت دو مارپيچ
 • دانه‌بندي محصول d80 : µm 150-53
 • درصد جامد ورودي :‌ ۳۰-۲۰ درصد
 • ظرفيت : ۵۰۰ كيلوگرم در ساعت جامد براي قطر ۳۰۰ ميليمتر و ۲ تن در ساعت براي قطر ۴۵۰ ميليمتر

سرند دوار

 • كاربرد : دانه بندي مواد به روش خشك و تر
 • سازنده : Sweco آمريكا
 • مشخصه : ‌ارتعاشي
 • قطر صفحات : ۴۰ اينچ
 • توان :‌ ۲۵/۱ اسب بخار
 • دهانه سرندي : ۳ طبقه با صفحات قابل تنظيم از ۱۵۰ ميكرون به پائين

سرند قوسي

 • كاربرد : دانه بندي مواد معدني به روش تر
 • سازنده : شركت Ludowici
 • ظرفيت : ۲ تن در ساعت
 • زاويه قوس : ۶۰ درجه
 • عرض : ۶۰۰ ميليمتر
 • روزنه صفحات : قابل تغيير۴۴/۲ ميليمتر، ۱ ميليمتر، ۶/۰ ميليمتر، ۳۵/۰ ميليمتر، ۲۵/۰ ميليمتر، ۲۰/۰ ميليمتر

كلاسيفاير شستشو دهنده ( Log washer )

 • كاربرد : شستشوي نرمه ها از ماسه مواد معدني
 • سازنده : شركت Roche Mining استراليا
 • تعداد مارپيچ : ۲ عدد
 • قطر هر مارپيچ : ۳۰ سانتيمتر
 • ظرفيت : ۵۰۰ كيلوگرم در ساعت

تجهیزات تعیین اندیس خردایش

تجهیزات تعیین اندیس خردایش

بخش آزمایشگاه

دستگاه ضربه‌اي باند Bond Impact Tester

 • سازنده : ‍Labtech-Essa- استراليا
 • كاربرد : آزمايش تعيين انديس كار ضربه‌اي باند
 • مشخصات :

ـ وزن هر چكش : ۳۰ پوند

ـ اندازه ذرات نمونه : ۲+  ۳- اينچ

دستگاه سايشي باند Abrasion Index Test Machine

 • سازنده : ‍Labtech-Essa- استراليا
 • كاربرد : تعيين انديس سايش باند مواد معدني
 • مشخصات :

–  مقدار نمونه لازم :       ۵ كيلوگرمـ

–  سرعت گردش پره‌ها:   ۶۳۲ دور در دقيقهـ

–  سختي پره‌ها:            ۵۰۰ برينلـ

ـ سرعت گردش حلقه داخلي:   ۷۰ دور در دقيقه

ـ اندازه ذرات نمونه:    اينچ +- اينچ

آسياي گلوله‌اي باند      Bond Index Ball Mill

 • سازنده : ‍Labtech-Essa- استراليا
 • كاربرد : تعيين انديس كار باند مواد معدني
 • مشخصات :

–  سرعت :              ۷۰ دور در دقيقه

–  ابعاد :                ۳۰۵ × ۳۰۵ ميلي‌متر

–  وزن گلوله‌ها :      ۱۲۵/۲۰  كيلوگرم

ـ مقدار نمونه لازم:    ۱۰ كيلوگرم

ـ اندازه ذرات نمونه :              ۶- مش

آسياي ميله‌اي باند Bond Index Rod Mill

 • سازنده : ‍Labtech-Essa- استراليا
 • كاربرد : تعيين انديس باند مواد معدني
 • مشخصات :

  –  سرعت دوران  :                 ۴۶ دور در دقيقه

–  ابعاد :                 ۳۰۵ × ۵۵۹ ميلي‌متر

 –  وزن ميله‌ها :        ۹۴۸/۳۲ كيلوگرم

ـ مقدار نمونه لازم:    ۲۰ كيلوگرم

ـ اندازه ذرات نمونه:    ۵/۱۲- ميليمتر 

آسياي خودشكن باند  Autogenous Media Competency Tester

 • سازنده : ‍Labtech-Essa- استراليا
 • كاربرد : تعيين قابليت استفاده از كانه‌ها در مدارهاي خردايش خودشكن
 • مشخصات :

–  ابعاد  :                 ۱ × ۶ فوت

–  سرعت دوران :                  ۲۶ دور در دقيقه

–  ظرفيت :              ۳۰۰ـ۲۰۰ كيلوگرم

 

تجهیزات آسیا کنی

تجهیزات آسیا کنی

۱- بخش آزمایشگاه

 • آسياي گلوله‌اي / ميله‌اي   Rod/Ball Mill
 • سازنده : ‍Labtech-Essa- استراليا
 • مدل :  ۲۰۸۸۶۵
 • كاربرد : خردايش مواد بعد از مرحله سنگ شكني
 • مشخصات :     ـ ظرفيت : ۸/۷ ليتر

                        ـ درجه انباشتگي : % ۴۰

                        ـ قطر : ۲۰  سانتيمتر

                        ـ طول :  ۲۵  سانتيمتر

                         ـ ابعاد بار ورودي : (۲-) ميلي‌متر

دستگاه پودركن آزمايشگاهي    (Ring Mill)

 • مدل : ‌LM2
 • سازنده:Labtech-Essa استرليا
 • كاربرد : پودر كردن مواد معدنی
 • مشخصات :        

            – حداكثر ظرفيت :             ۲۰۰ گرم

            ـ اندازه ذرات بار خروجي :‌   ۷۵- ميكرون

دستگاه پودر كن ديسكي  Disc Pulverising Mill

 • سازنده :  Labtech – Essa- استراليا
 • مدل :  ۲۰۰ dia
 • كاربرد : آماده سازي نمونه‌ها
 • مشخصات :        

–  حداكثر اندازه ذرات بار ورودي :۱۲ ميلي‌متر

ـ اندازه ذرات بار خروجي :۷۵- ميكرون

ـ ظرفيت :۱۵۰-۱۵ كيلوگرم بر ساعت

ـ سرعت شفت :۱۱۵۰ دور در دقيقه

ـ موتور :۴kw,

۲- بخش پایلوت

بونكرها

 • تعداد و ظرفيت : چهار عدد ۶۰ متر مكعبي و يك عدد ۱۰ مترمكعبي
 • كاربرد : ذخيره سازي مواد معدني خرد شده توسط بخش سنگ شكني جهت انتقال به آسياها و دستگاههاي تغليظ

آسياي ميله اي

 • كاربرد :‌خردايش مواد معدني در ابعاد ريز
 • سازنده : شركت Nordberg سوئد ( در حال حاضر Metso )
 • ظرفيت : ۲ تن در ساعت
 • اندازه خوراك : ۱۵- ميليمتر
 • ابعاد محصول : ۵/۱ – ميليمتر = d80
 • ابعاد آسيا : طول = ۱۵۰۰ ميليمتر

                             قطر = ۹۰۰ ميليمتر

 • توان : ۱۵ كيلو وات

آسياي گلوله اي

 • كاربرد : خردايش مواد معدني در ابعاد خيلي ريز
 • سازنده : شركت Nordberg سوئد ( در حال حاضر Metso)
 • ظرفيت : ۲ تن بر ساعت
 • ابعاد ورودي : ۱۰- ميليمتر
 • ابعاد محصول : ميليمتر ۷۵ – d80
 • ابعاد آسيا :‌ ميليمتر ۱۲۰۰ ×۱۸۰۰
 • توان :‌ ۳۰ كيلو وات

آسياي گلوله اي ( ۲ دستگاه )

 • كاربرد : خردايش دانه ريز كانيهاي صنعتي
 • سازنده : شركت Faure فرانسه
 • ابعاد خوراك : ۶- ميليمتر براي مواد معدني و ۲/۰- ميليمتر براي كنسانتره
 • ابعاد محصول : -۵۳ µm براي مواد معدني و -۳۸ µm براي كنسانتره
 • توان : ۱۱ كيلو وات و ۹ كيلو وات
 • ابعاد : ۱  ) ميليمتر ۱۵۰۰ ×۸۰۰

                         ۲ ) ميليمتر ۱۱۰۰ ×۸۰۰

آسياي ميله‌اي / گلوله‌اي سه تكه

 • كاربرد : آسياي ريز دانه مواد معدني مختلف خصوصاً خردايش مجدد مواد معدني
 • سازنده : شركت Labtech-ESSa استراليا
 • ابعاد خوراك : ‌حداكثر ۱۰ ميلي متر
 • ابعاد محصول :‌ متغير
 • ابعاد آسيا : داراي طولهاي ۱۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۶۰۰ ميليمتر و قطر ۶۰۰ ميليمتر
 • توان : ۱۱ كيلو وات
 • ظرفيت : ۲۵۰ كيلو گرم در ساعت (متغير)

آسياي ميله‌اي كوچك

 • كاربرد : خردايش مجدد كنسانتره‌ها خصوصاً كنسانتره فلوتاسيون
 • سازنده :‌ شركت Labtech Essa  استراليا
 • ابعاد : ـ قطر : ۳۰۰ ميليمتر

                  ـ طول : ۶۰۰ ميليمتر

 • توان : ۲/۲ كيلو وات
 • ابعاد خوراك : ۶d80 =  ميليمتر براي مواد معدني و

      ۲/۰  ميليمتر = d 80 براي كنسانتره

 • ابعاد محصول : µm 53-d80 = براي مواد معدني و  µm38 = d80  براي كنسانتره

آسياي نيمه خودشكن

 • كاربرد : براي مطالعه خردايش توسط آسياهاي خودشكن و نيمه خودشكن و خردايش مواد معدني
 • سازنده :‌ شركتCEMTEC اتريش
 • ابعاد خوراك : حداكثر ۲۰۰ ميليمتر
 • ابعاد محصول : حداكثر ۵ ميليمتر
 • ابعاد آسيا : ـ قطر : ۸۳/۱ متر

                         ـ طول : ۶۱/۰ متر

 • توان : ۲۲ كيلو وات
 • ظرفيت : تقريباً ۲ تن در ساعت
 • حداكثر سرعت : ۵/۲۹ دور در دقيقه (۹۰ درصد سرعت بحراني)
 • حداقل سرعت : ۹/۱۵ دور در دقيقه (۵۰ درصد سرعت بحراني)
 • سرعت بحراني : ۷۸/۳۲ دور در دقيقه
 • مجهز به سيستم توزين و اندازه‌گيري توان مصرفي

تجهیزات سنگ شکنی

تجهیزات سنگ شکنی 

۱- بخش آزمایشگاه

سنگ شكن فكي بزرگ   Large Jaw Crusher

سازنده : شركت دانش فرآوران ـ ايران

كاربرد :  سنگ شكني مرحله اول (سنگ شكن فكي)

مشخصات :         ـ اندازه ذرات بار ورودي :    حداكثر ۱۶۰ ميلي‌متر

                        ـ اندازه ذرات خروجي : ۵۰-۱۰  ميلي‌متر

                        ـ دهانه : ۹۰ × ۲۱۰ ميلي‌متر

                        ـ گلوگاه : قابل تنظيم

سنگ شكن فكي كوچك   Small Jaw Crusher

سازنده : Fritsch- آلمان

كاربرد : سنگ شكني مرحله اول و دوم

مشخصات :         – اندازه ذرات بار ورودي : حداكثر ۸۰ ميلي‌متر

                        –  اندازه ذرات خروجي : حداكثر ۱۰ ميلي‌متر

                        –  دهانه : ۱۰۰ × ۱۰۰ ميلي‌متر

                        –  گلوگاه : قابل تنظيم

سنگ شكن غلطكي  Roll Crusher

سازنده : Ünal- تركيه

كاربرد : سنگ شكني مرحله دوم و سوم

مشخصات :         ـ اندازه ذرات بار ورودي : حداكثر ۱۰ ميلي‌متر

                        ـ اندازه ذرات بار خروجي : ۲ ميلي‌متر

                        – گلوگاه :  قابل تنظيم

سنگ شكن مخروطي Gy-Roll Crusher

سازنده : ‍Allis Minerals- آمريكا

مدل :  ۳۳۹۹

كاربرد : سنگ شكني مرحله دوم

مشخصات :         ـ اندازه ذرات بار ورودي : حداكثر ۷/۱۲ ميلي‌متر

                        ـ اندازه ذرات بار خروجي :  كمتر از ۱ ميلي‌متر

۲- بخش پایلوت

سنگ شكن فكي 

كاربرد : خردايش اوليه مواد معدني

سازنده : شركت ممتاز سنگ شكن ـ ايران

ابعاد بار ورودي : ۲۵۰- ميليمتر

ابعاد مواد خروجي : ۵۰- ميليمتر

ظرفيت : ۲۵ تن در ساعت

سنگ شكن ضربه اي

كاربرد : خردايش مواد معدني در مرحله دوم

سازنده : شركت ممتاز سنگ شكن ـ ايران

ابعاد بار ورودي : ۵۰-  ميليمتر

ابعاد مواد خروجي : قابل تنظيم، به طور كلي ۱۲- ميليمتر

ظرفيت : ۳۰ تن در ساعت

سنگ شكن مخروطي

كاربرد : خردايش مواد معدني در مرحله دوم

سازنده : شركت آناهيتا ـ ايران

ابعاد بار ورودي : ۵۰- ميليمتر

ابعاد مواد خروجي : قابل تنظيم، عمدتاً ۱۲- ميليمتر

ظرفيت : ۶۰ تن در ساعت