طراحی، ساخت و راه‌اندازی تیکنر خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

طراحی، ساخت وراه‌اندازی تیکنر خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران  انجام شد. این اقدام با هدف جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری باطله‌های صنعتی می باشد.

  به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران طراحی، ساخت وراه‌اندازی تیکنر خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت با هدف رفع مشکل کمبود آب در صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری باطله‌های صنعتی  توسط کارشناسان مرکز تحقیقات انجام و مراحل طراحی و ساخت تیکنر خمیری در دو مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت توسط  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با مشارکت دانشگاه تهران در شهریورماه ۱۳۹۷ به اتمام رسید.

  نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط این دو تیکنر بر روی باطله سنگ آهن گل گهر نشان داد که درصد جامد   ته‌ریز در تیکنر بنچ و پایلوت به ترتیب به حدود ۵۷% و ۶۵% رسید.این نتیجه حاکی از صرفه‌جویی حدود ۱۵ درصدی آب در سیستم تیکنر خمیری نسبت به تیکنرهای معمولی است و به دنبال آن کاهش خطرات زیست‌محیطی و هزینه‌های جاری صنایع را در پی دارد. ظرفیت جامد خشک این تیکنر در مقیاس بنچ ۸.۵کیلوگرم بر ساعت و در مقیاس پایلوت ۵۳۰ کیلوگرم بر ساعت می‌باشد.

   لازم به ذکر است که با توجه به تجربیات حاصل شده در طراحی و اجرای این نوع تیکنرها، توانایی طراحی و ساخت تیکنر خمیری در مقیاس صنعتی در این مرکز به وجود آمد.

طراحی، ساخت و راه‌اندازی تیکنر خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

طراحی، ساخت وراه‌اندازی تیکنر خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران  انجام شد. این اقدام با هدف جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری باطله‌های صنعتی می باشد.

پر عیارسازی منگنز توسط کارشناسان مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

آزمایش‌های پرعیارسازی کانسنگ منگنز شرکت یکان سنگ تندیس توسط دستگاه سیکلون واسطه سنگین در پایلوت مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران ،طی انجام تست های نیمه صنعتی کانسنگ منگنز ، آنالیز شیمیایی نشان داد که عیار Mn در کانسنگ ۱۱.۸% می‌باشد که پس از آزمایش‌‌های پرعیارسازی در وزن مخصوص های مختلف توسط این دستگاه به عیار ۴۰% در کنسانتره افزایش یافت که کنسانتره با چنین عیاری در صنعت قابل استفاده می‌باشد. نتایج آزمایش‌های پرعیارسازی حاکی از اقتصادی بودن فرآیند استفاده شده است که آن شرکت در نظر دارد از تجربیات این مرکز در فرآوری کانسنگ مورد نظر در مقیاس صنعتی استفاده نماید.

پر عیارسازی منگنز توسط کارشناسان مرکز تحقیقت فرآوری مواد معدنی ایران

پر عیارسازی منگنز توسط کارشناسان مرکز تحقیقت فرآوری مواد معدنی ایران

آزمایش‌های پرعیارسازی کانسنگ منگنز شرکت یکان سنگ تندیس توسط دستگاه سیکلون واسطه سنگین در پایلوت مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام شد.

تکمیل ظرفیت

اطلاعیه

ضمن تشکر از متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی ” راهبری استاندارد مدارهای خردایش” و ” چالش های پیش رو و آینده صنعت فراوری مواد معدنی”، به استحضار می رساند ظرفیت دوره ها تکمیل شده است، لطفا ثبت نام نفرمایید.