جدایش الکترواستاتیک

جدایش الکترواستاتیک

بخش پایلوت

جداكننده الكترواستاتيك صفحه‌اي

 • كاربرد :‌جدايش مواد معدني بر اساس خواص الكتريكي آنها
 • سازنده : شركت MD استراليا
 • ظرفيت : ۴-۳ تن در ساعت
 • ابعاد خوراك : ۳۰- مش ۲۴۰+ مش
 • ماكزيمم دماي عمليات : ۹۰ درجه سانتيگراد

جداكننده الكترواستاتيك استوانه‌اي

 • كاربرد : ‌جدايش مواد معدني بر اساس خواص الكتريكي آنها
 • سازنده : شركت Roche Mining استراليا
 • ظرفيت : تا ۳۰۰ كيلو گرم در ساعت

تجهیزات جدایش مغناطیسی

تجهیزات جدایش مغناطیسی

۱-بخش آزمایشگاه

جداكننده مغناطيسي لوله ديويس (Davis Tube)

 • سازنده : Master Magnet- انگلستان
 • مدل :  آزمايشگاهي Lab.T.T
 • كاربرد : تعيين مقدار مواد مغناطيسي موجود در كانه‌ها ، غبارهاي صنعتي و باطله‌ها به روش تر
 • مشخصات :

– شدت ميدان (حداكثر) :         ۶۰۰۰ گوس

– اندازه ذرات بار ورودي:            ۱- ميلي متر

– مقدار بار ورودي :       ۵۰ – ۵ گرم

 – دبي آب :         ۵/۰ – ۱/۰ ليتر بر دقيقه

– زاويه قرار لوله :                   ۴۵-۲۰ درجه

 

جداكننده مغناطيسي استوانه‌اي خشك با شدت كمDry Low Intensity Magnetic Separator

 • سازنده : Master Magnet- انگلستان
 • مدل :  ۱۲ PD 1
 • كاربرد : جدا كردن مواد فرومغناطيس
 • مشخصات :

        –  شدت ميدان:          ۱۲۰۰ گوس

        ـ اندازه ذرات ورودي:   كوچكتر از ۳ ميليمتر و بزرگتر از ۷۵ ميكرون

 

جداكننده مغناطيسي استوانه‌اي تر با شدت كم Low Intensity Magnetic Separator

 • سازنده : Box Mag Rapid- انگلستان
 • مدل :  KWD – ۱۹۰ – ۱۵۰
 • كاربرد : جدايش مواد فرومغناطيس دانه ريز
 • مشخصات :

–  شدت ميدان: ۱۰۰۰ گوس

 – اندازه ذرات بار ورودي: كوچكتر از ۵۰۰ ميكرون

 

جداكننده مغناطيسي ديسكيDisc Magnetic Separator 

 • سازنده : Box Mag Rapid- انگلستان
 • مدل :  Log 1.4
 • كاربرد : جدايش مواد پارامغناطيس و فرومغناطيس
 • مشخصات :

–  شدت ميدان:         قابل تنظيم تا حداكثر ۶۰۰۰ گوس

–  اندازه ذرات بارورودي :  كوچكتر از ۶ مش و بزرگتر از ۲۰۰ مش

جداكننده مغناطيسي تر شدت متغير Wet High Intensity Magnetic Separator

 • سازنده : ‍Box Mag Rapid- انگلستان
 • مدل :  AL/4253/1
 • كاربرد : جدايش كانيهاي    پارامغناطیس
 • مشخصات :

–  شدت ميدان ماكزيمم :         ۱۵ كيلو گوس (با ماتريس)

–  اندازه ذرات بار ورودي :                  ۵/۰- ميلي‌متر

۲- بخش پایلوت

جداكننده مغناطيسي  تر شدت بالا

 • كاربرد : جدايش مواد پارا مغناطيس
 • سازنده : شركت Eriez انگلستان
 • شدت ميدان : تا ۵/۱ تسلا
 • ظرفيت : ۶۲۵-۲۲۵ كيلوگرم در ساعت
 • حداكثر درشتي دانه ها : بستگي به ماتريس داخلي دارد و بيشتر براي مواد دانه‌ريز كاربرد دارد.

جدا كننده مغناطيسي Rare Earth

 • كاربرد : جدايش مواد پارا مغناطيس به روش خشك
 • سازنده : شركت Eriez انگلستان
 • نوع مغناطيس : Rare Earth)Nb-Fe-B )
 • شدت ميدان : تا ۱/۲ تسلا
 • ظرفيت : حداكثر ۱ تن در ساعت
 • درشتي دانه ها : ۰۷۵/۰ + ۶- ميليمتر

جدا كننده مغناطيسي استوانه اي تر شدت پائين هم جهت

 • كاربرد : جدايش مواد فرو مغناطيس به روش تر
 • سازنده : شركت Eriez انگلستان
 • شدت ميدان : ۷۵۰ گوس
 • ظرفيت : تا ۴۰متر مكعب در ساعت
 • ابعاد دانه ها : ۱ < ميليمتر

 

جدا كننده مغناطيسي استوانه اي تر شدت پائين غير هم جهت

 • كاربرد : جدايش مواد فرو مغناطيس به روش تر در مراحل اوليه پر عيار سازي ( راندمان بالا )
 • سازنده : شركت Eriez انگلستان
 • شدت ميدان : ۷۵۰ گوس
 • ظرفيت : تا ۴۰ متر مكعب در ساعت
 • ابعاد دانه ها : ۱ < ميليمتر

جدا كننده مغناطيسي ديسكي

 • كاربرد : جدايش مواد فرو مغناطيس و پارا مغناطيس به صورت خشك
 • سازنده : شركت Eriez انگلستان
 • نوع مغناطيس : القائي قابل تنظيم
 • شدت ميدان : ۸/۰ تا ۵/۱ تسلا
 • ظرفيت : تا ۱ تن در ساعت
 • ابعاد دانه‌ها : براي مواد نسبتاً دانه درشت

 

تجهیزات جدایش ثقلی

تجهیزات جدایش ثقلی

۱-بخش آزمایشگاه

ميز هوايي Air Table

 • سازنده : Oliver – آمريكا
 • مدل :  ۳۰ DC
 • كاربرد : آرايش ثقلي مشابه ميز لرزان به روش خشك و به كمك هوا
 • مشخصات :           

– مقدار نمونه لازم :      حداقل ۱۰ كيلوگرم

 – اندازه ذرات با ورودي : ۳۰+ مش                  

 

جيگ Jig Separator

 • سازنده : ‍Ünal – تركيه
 • مدل :  Hartz
 • كاربرد : پر عيار كردن مواد نسبتاً دانه درشت به روش ثقلي بصورت تر
 • مشخصات :      

ـ مقدار نمونه لازم:        حداقل ۳ كيلوگرم

ـ اندازه ذرات بار ورودي :          ۱+۱۰- ميلي‌متر

ـ قابليت تغيير فركانس با تغيير وضعيت پيستون

ميز لرزان  Shaking Table

 • سازنده : ‍Wilfley- انگلستان
 • مدل : ۱۳B
 • كاربرد : آرايش ثقلي مواد به روش تر
 • مشخصات :      

ـ مقدار نمونه لازم :       حداقل ۳ كيلوگرم

ـ اندازه ذرات بار ورودي :          بزرگتر از ۷۵ ميكرون و

                             كوچكتر از ۳ ميليمتر

  

جدا كننده نلسون  Knelson Separator

 • سازنده : Knelson Concentrator- كانادا
 • مدل :  KC – MD3
 • كاربرد : جدايش كانيهاي سنگين به روش تربا استفادهاز نیروی گریز از مرکز
 • مشخصات :      

–  حداكثر دبي آب :       ۳۴/۰ متر مكعب بر ساعت

–  حداكثر دبي بار ورودي:         ۴۵   كيلوگرم بر ساعت

–  حداكثر اندازه ذرات بار ورودي :         ۷/۱  ميلي متر

ـ قطر مارپيچ جدايش:  ۳ اينچ

ـ مقدار نمونه لازم:      حداقل ۱۲ كيلوگرم

ميز نرمه

 • سازنده : ‍Mozley انگلستان
 • كاربرد : آرايش ثقلي مواد دانه ريز به روش تر
 • مشخصات :      

ـ اندازه ذرات بار ورودي : الف ـ با ميزV شكل : ۱۰۰+۲۰۰۰- میکرون

                                ب ـ با ميز صاف : ۱۰۰- ميكرون

ـ شيب :             از ° ۹۰ (سطح افقي) تا شيب حداكثر ممكن قابل تنظيم مي‌باشد

ـ مقدار بار اوليه :                  

الف ـ صفحه V شكل : ۱۰۰-۵۰ گرم

ب ـ  صفحه هموار : ۲۰۰-۱۰۰ گرم بهمراه ۳۰۰ ميلي‌ليتر آب

۲- بخش پایلوت

جدا كننده نلسون

 • كاربرد : جدايش ثقلي كانيها خصوصاً جدايش طلاهاي پلاسري
 • سازنده : شركت Knelson كانادا
 • قطر مارپيچ جدايش ( بخش سانتريفيوژ ) : ۵/۷ اينچ
 • ظرفيت : تا ۶۸۰ كيلوگرم در ساعت
 • ابعاد دانه ها : كوچكتر از۷/۴ ميليمتر

ميز لرزان Half Size ( مدل ۳۰۰۰ )

 • كاربرد : جدايش ثقلي كانيها
 • سازنده : شركت Holman-Wilfley انگلستان
 • تعداد نوسان : ۲۸۰-۲۷۰ بار در دقيقه
 • دامنه نوسان : ۱۵-۱۰ ميليمتر
 • ظرفيت : ۸۰۰-۱۰۰ كيلوگرم درساعت بسته به ابعاد ذارت
 • سطح مفيد : ۳ متر مربع
 • ابعاد دانه ها : ۱۰۰ مش + ۶- مش

ميز لرزان Full Size ( مدل ۷۰۰۰ )

 • كاربرد : جدايش ثقلي كانيها
 • سازنده : شركت Holman-Wilfley انگلستان
 • تعدادنوسان : ۱۲۰ تا۳۰۰ بار در دقيقه
 • دامنه نوسان : ۱۸-۱۰ ميليمتر
 • ظرفيت: ۲۵۰۰-۵۰۰ كيلوگرم بر ساعت بسته به ابعاد ذرات
 • سطح مفيد : ۷ متر مربع
 • ابعاد دانه ها : mesh 100+ mesh 6-

جداكننده جيگ J 8

 • كاربرد : جدايش كانيها بر اساس اختلاف وزن مخصوص در بستر متواتر آب
 • سازنده : شركت Amtas استراليا
 • ظرفيت : تا ۲ تن در ساعت
 • ابعاد بهينه ذرات : ميليمتر۱+ ميليمتر۲۰-
 • تعداد نوسان :۱۳۰-۱۱۰ بار در دقيقه
 • دامنه نوسان : دامنه نوسان ۱۴-۱۰ ميليمتر

 

جداكننده جيگ J 2/6

 • كاربرد : جدايش كاني ها بر اساس اختلاف وزن مخصوص در بستر متواتر آب
 • سازنده : شركت Amtas استراليا
 • ظرفيت : تا ۵ تن در ساعت
 • ابعاد بهينه ذرات : ميليمتر۱ +  ميليمتر۲۰-
 • تعداد نوسان : ۲۰۰-۱۸۰ بار در دقيقه
 • دامنه نوسان : – ) سلول اوليه : ۱۰- ۶ ميليمتر

                                 – ) سلول ثانويه : ۱۰- ۸ ميليمتر

 

سيكلون واسطه سنگين

 • كاربرد : جدايش مواد با ارزش از باطله در پالپ واسطه با وزن مخصوص مشخص
 • سازنده : شركت Bateman آفريقاي جنوبي
 • ظرفيت : حداكثر ۵ تن در ساعت
 • ابعاد ذرات : ميليمتر۱۶/۱ +  ميليمتر۱۲-
 • دستگاه داراي سرندهاي مخصوص خوراك دهي ،‌ باطله و كنسانتره ، سيستم كنترل دانسيته و بازيابي مجدد واسطه و پمپهاي مربوطه مي‌باشد و مستقل كار ميكند .

جدا كننده واسطه سنگين استوانه اي

 • كاربرد : جدايش مواد با ارزش از باطله در پالپ واسطه با وزن مخصوص مشخص
 • سازنده : شركت Emico انگلستان
 • ظرفيت : حدوداً ۲۵۰ كيلوگرم در ساعت
 • ابعاد ذرات : بزرگتر از ۱۰ مش وكوچكتر از ۲ اينچ
 • دستگاه داراي سيستم كامل جدايش و بازيابي مجدد واسطه بوده و مستقل كار ميكند .

جدا كننده مارپيچي LD7

 • كاربرد : جدايش و شستشوي مواد بر اساس اختلاف وزن مخصوص خصوصاً شستشوي ذرات
 • سازنده : شركت MD استراليا
 • ظرفيت بهينه : ۵/۲ تا ۴ تن در ساعت جامد و دبي ۱۰ مترمكعب بر ساعت
 • دانه بندي مناسب : ۱۲۵/۰ + ميليمتر  ۳- ميليمتر

جدا كننده مارپيچ  MG4CF

 • كاربرد : جدايش و شستشوي مواد معدني بر اساس اختلاف وزن مخصوص، به ويژه ماسه‌هاي ساحلي و كانيهاي سنگين
 • سازنده : شركتMD استراليا
 • ظرفيت : ۵ تا ۱۴ متر مكعب در ساعت ، حداكثر ۴۵ درصد جامد
 • تعداد پيچها : ۷
 • خصوصيت : نياز به آب شستشو ندارد .

جدا كننده مارپيچ  WW6E

 • كاربرد : تغليظ كاني‌هاي سنگين خصوصاً ماسه هاي ساحلي
 • سازنده : شركت MD استراليا
 • ظرفيت : ۳ تا ۵ متر مكعب در ساعت ۵/۱ تا ۵/۳ تن در ساعت جامد ، حداكثر ۳۵ درصد وزني جامد
 • تعداد پيچ ها : ۵
 • آب شستشو : ۵/۲ متر مكعب در ساعت

 

جدا كننده ثقلي ناو شستشو  Test Tray Rig

 • كاربرد : شستشوي ماسه هاي ساحلي و كاني ها سنگين و كانسارهاي طلاي پلاسري
 • سازنده : شركت MD استراليا
 • ظرفيت : ۳ تا ۵ تن در ساعت
 • ابعاد ذرات : ۴- ميليمتر