دوره پيشرفته فلوتاسیون

 

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ايران، ۱۰-۹ تیرماه۱۳۹۷

اساتید: پروفسور Mehmet S. Celik دانشگاه صنعتی استانبول و پروفسور Hikmet Sis دانشگاه Inonu

پروفسور Mehmet S. Celik در سال ۱۹۸۲ دکتری فرآوری مواد معدنی و شیمی سطح را از دانشگاه کلمبیا اخذ نمودند و از سال ۱۹۹۰ عضو هیئت علمی دانشکده فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی استانبول هستند.

پروفسور Hikmet Sis در سال ۲۰۰۱ دکتری فرآوری مواد معدنی را از دانشگاه پنسیلوانیا اخذ نمودند و از ۲۰۰۳ عضو هیئت علمی دانشگاه Inonu هستند و در زمینه فرآوری مواد معدنی، فرآوری زغال و شیمی سطح فعالیت می­کنند.

برنامه آموزشی

June 30, 2018: Flotation of non sulfide minerals

۰۹:۰۰-۱۰:۰۰     Surface chemistry of flotation (MS Çelik)

۱۰:۰۰-۱۱:۰۰     Flotation of oxides, silicates and salt type minerals (MS Çelik)

۱۱:۰۰-۱۲:۰۰     Flotation of rare earth minerals (MS Çelik)

۱۲.۰۰-۱۴:۰۰     Lunch break

۱۴:۰۰-۱۷:۰۰     Flotation experiments on Cu (Sulfide & oxide) minerals (H Sis + MS Çelik)

July 1, 2018: Flotation of sulfide minerals

۰۹:۰۰-۱۰:۰۰     Fundamentals of sulfide minerals flotation (MS Çelik)

۱۰:۰۰-۱۱:۰۰     Flotation of Oxidized Cu, and Pb-Zn minerals (H Sis)

۱۱:۰۰-۱۲:۰۰     Practice on flotation of Cu, Pb-Zn sulfide and oxide minerals (H Sis)

۱۲.۰۰-۱۴:۰۰     Lunch break

۱۴:۰۰-۱۷:۰۰     Flotation testing on Pb-Zn sulfide and oxide minerals (H Sis + MS Çelik)

در صورت تمایل به شرکت در این دوره با شماره    ۷۱-۰۲۶۹۲۱۰۸۳۶۱    تماس حاصل نمایید

 

 

اولین نشست تخصصی هم اندیشی ارتباط صنعت و دانشگاه

 با موضوع

“فرآوری مواد معدنی از ایده تا بازار “

 گروه هدف:

اساتید و کارشناسان خبره و مطلعین کلیدی حوزه فرآوری مواد معدنی

اهداف:

 ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه از طریق

  • جلب و جذب ایده های فراوری و بستر سازی مشارکت در توسعه و تجاری سازی آنها
  • ارتباط گیری موثر با نماینده معرفی شده گروه فراوری مواد معدنی دانشگاههای کشورو تشکیل کارگروه ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه در مرکز تحقیقات از طریق برگزاری جلسات حضوری و مجازی
  • طرح ریزی سامانه ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه در مرکز تحقیقات و سازوکار اجرایی آن با هم اندیشی اساتید و نمایندگان گروهها
  • تشکیل شبکه های اجتماعی و ارتباطی تخصصی جهت معرفی مشاورین و متخصصین فراوری در دپارتمانهای تخصصی خردایش و نرمایش،جدایش فیزیکی ،فلوتاسیون،هیدرومتالورژی،پیرومتالورژی و …جهت بهره گیری از توان علمی دانشگاهها در بخشهای مطالعات آزمایشگاهی و پایلوت مرکز.

 

  • همکاریهای متقابل در تسهیل و بستر سازی انجام فعالیتهای توسعه ای مورد بحث و هم اندیشی در نشست بیستم تیرماه ۱۳۹۷ در راستای ایجاد زیست بوم نوآوری(INNOVATION ECOSYSTEM)   وتوسعه و  ارتقای فن آوریها در حوزه فراوری مواد معدنی

 

معرفی نماینده گروه:

مدیران محترم گروههای معدن/ فراوری مواد معدنی دانشگاهها با صلاحدید و طرح موضوع با اساتید متخصص در بخش فراوری مواد معدنی دانشگاه مربوطه با عنایت به اهداف فوق الذکر نسبت به معرفی نماینده رابط بامرکز از آن دانشگاه (در قالب فرمت پیوست نامه ارسالی شماره۳۹۵/ص/۹۷ مورخ ۲۳/۳/۹۷)  اقدام فرمایند.

ضمنا جهت هماهنگی حضور تا تاریخ ۱۶/۰۴/۹۷ با شماره های ۷۰-۹۲۱۰۸۳۶۱-۰۲۶ داخلی ۲۱۶ تماس حاصل فرمایند.