فراخوان دوره آموزش تربیت تکنسین معدن

در راستای تحقق نقشه راه معدن، برای توسعه آموزش های مهارتی با تاکید ویژه بر تربیت تکنسین های معدنی به عنوان حلقه اتصال خدمات مهندسی با خدمات کارگری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور این سازمان در نظر دارد دوره های آموزشی تربیت تکنسین معدن را برگزار نماید. لذا از واجدین شرایط برای شرکت در دوره تقاضا می شود در سامانه پورتال آموزش ايمپاسكو به نشانی http://trn.impasco.gov.ir ، ثبت نام نمایند. ضمناً این دوره برای شرکت کنندگان رایگان بوده و تمام هزینه های مربوطه به عهده ایمیدرو مي باشد و در پايان گواهينامه توسط سازمان فني حرفه ايي صادر خواهد شد.

فراخوان مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برای شناسایی پیمانکار خدمــات عمومــی و پشتیبانــی

فراخوان مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برای شناسایی پیمانکار خدمــات عمومــی و پشتیبانــی

مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنـی ایـران، برای شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی فراخوان داد.

 این مرکز وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی واحدهای اداری، کارگاهی، آزمایشگاهی و دستگاه ها و تجهیزات مربوطه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.

از متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه با واریز الکترونیکی مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۱۷۳۱۵۷۶۰ بانک سپه شعبه مرکزی تهران به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره مناقصه ۲۰۰۹۷۳۰۰۷۰۰۰۰۴۲ مراجعه کنند.

برای این منظور، متقاضیان باید یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به مبلغ ۹۹۵ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۷۰۹ ریال را که توسط یکی از بانک های مجاز صادر و امضا شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد، ارائه کنند.

محل و مهلت دریافت اسناد

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری (ساعت۱۶) روز چهارشنبه مورخ ۹۷.۸.۹ به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir)مراجعه کنند.

مهلت تسلیم اسناد نیز تا پایان وقت اداری (ساعت۱۶) روز شنبه مورخ ۹۷.۸.۲۶ به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) است و متقاضیان باید فیزیک پاکت های اسناد مناقصه مزبور را به دبیرخانه کمیسیون معاملات ایمیدرو واقع در تهران، میدان فردوسی ، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک ۳۹ ، طبقه۱۱ تحویل دهند.

زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۷.۸.۲۷ ساعت ۱۴ سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است. همچنین، مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد است.

دوره های آموزشی

بنام خدا

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در نظر دارد در تاریخ ۴-۲ مهرماه سال جاری دو دوره آموزشی تحت عناوین:

راهبری استاندارد مدارهای خردایش
(۳-۲ مهرماه، ویژه مهندسین فرآیند، مدیران و سرپرستان خط تولید، محققین فرآوری مواد معدنی و دانشجویان)

چالش های پیش رو و آینده صنعت فرآوری مواد معدنی
(۴ مهرماه، ویژه مدیران ارشد و مدیران میانی در ایمیدرو و بخش خصوصی، مدیران کارخانه ها، محققین و علاقمندان حوزه فرآوری مواد معدنی)

را توسط جناب آقای دکتر یحیائی، عضو هیئت علمی دانشگاه کوئینزلند و مدیر گروه مدلسازي پیشرفته و کنترل در مرکز تحقیقات JKMRC استرالیا برگزار نماید.

لذا از متخصصین، مهندسین، مدیران، دانشجویان و علاقمندان دعوت بعمل می آید برای شرکت در دوره ها حداکثر تا تاريخ ۹۷/۶/۱۵ ثبت نام نمايند. از آنجائیکه گواهی نامه های دوره بطور مشترک از سوی مرکز و شرکت CTS استرالیا ارائه خواهد شد، خواهشمند است قبل از تاریخ مذکور برای ثبت نام اقدام فرمایید در غیر اینصورت امکان صدور گواهی نامه وجود ندارد.

اهمیت برگزاری دوره ها:

دوره “راهبری استاندارد مدارهای خردایش” که به عیب یابی و نحوه راهبری استاندارد مدارهای فراوری می پردازد از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مدارهاي خردایش با معرفی تجهیزاتی مانند آسیاهاي نیمه خود شکن و آسیاهاي غلطکی فشار بالا به مراتب پیچیده تر از گذشته شده اند. در نتیجه ي این پیچیدگی، راهبري مدارهاي خردایش به نحو مطلوب و با کارآیی بالا به مراتب مشکلتر شده است. به همین دلیل مرور دوباره و درك صحیح از مبانی کار هریک از این تجهیزات و ملاحظات در راهبري استاندارد آنها می تواند کمک شایانی به مهندسین فرآیند و همچنین مهندسین طراح باشد. در این دوره کوتاه مدت بعد از بیان اهمیت بازرسی از نحوه راهبري مدار و شیوه هاي مناسب انجام آن، مشکلات مدارهاي سنگ شکنی و سرندکنی، آسیاکنی، آسیاهاي غلطکی فشار بالا (HPGR) و همچنین انتقال و ذخیره مواد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ایده هاي جدید در مورد استفاده ترکیبی از آسیاهاي غلطکی فشار بالا و آسیاهاي نیمه خود شکن بررسی شده و در پایان نکاتی در مورد برنامه ریزي و اجراي صحیح نمونه برداري از مدارهاي فرآوري به منظور مدل سازي و ممیزي بررسی می شود. طی بحث گروهی، شرکت کنندگان به ریشه یابی مشکلات در راهبري مدارهاي فرآوري خواهند پرداخت. همچنین فرصت براي پرسش درمورد مباحث مطرح شده، در جلسه پایانی فراهم خواهد بود.

دوره “چالش های پیش رو، و آینده صنعت فرآوری مواد معدنی”برای مدیران فرآوری مواد معدنی بسیار مفید خواهد بود. این دوره که به بررسی چالشها و فرصت های پیش رو در زمینه فرآوری مواد معدنی خواهد پرداخت، دیدگاهها و نظرات موجود در این زمینه بررسی می شود و اقدامات شرکتها و موسسات پیشرو در زمینه فرآوری مواد معدنی شرح داده خواهد شد، و در انتها راهکارهای مفید و کاربردی در این خصوص ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه مخاطبین اصلی این دوره مدیران فرآوری هستند که نقش اساسی در جهت دهی و هدایت سیستم های فرآوری دارند بدیهی است شرکت در این دوره افق های نوینی را پیش روی مدیران قرار می دهد و فرصتی برای هم اندیشی را نیز فراهم خواهد آورد.

مدرس دوره:

آقای دکتر محسن یحیائی عضو هیئت علمی دانشگاه کوئینزلند و مدیر گروه مدلسازي پیشرفته و کنترل در مرکز تحقیقات JKMRC استرالیا می باشد. ایشان تجربه عملی طولانی در زمینه بهینه سـازي مدارهاي خردایش از طریق ممیزي مدار و مدل سـازي دارند و در این زمینه با شـرکت هاي معدنی مختلف در دنیا در فرآوري کانسـارهاي طلا، مس و سنگ آهن همکاري داشته اند. ایشان یکی از افراد باتجربه در زمینه مدلسازي فرآیند در نرم افزار JKSimMet می باشند. آقاي دکتر محسن یحیائی همچنین در زمینه طراحی و بهینه سازي طرح آستر آسیاها داراي تجربه عملی قابل توجه بوده و با شرکتهاي عمده معدنی در دنیا در این زمینه همکاري داشته اند.ایشــان تجربه عملی خود در زمینه راهبري اســتاندارد مدارهاي خردایش را در قالب یک دوره آموزشــی دو روزه در کارخانه هاي فرآوري در دنیا و ایران به پرســنل عملیاتی منتقل کرده اند. این دوره در ایران براي شرکتهاي مس سرچشمه و میدوك، مس سونگون، شرکت سنگ آهن گل گهر، سنگ آهن گهر زمین به طور مستقل و با همکاري جهاد دانشگاهی تربیت مدرس و شرکت رستاك پادویژن براي دانشجویان، پرسنل عملیاتی شرکتهاي معدنی مختلف و پرسنل شرکتهای فنی و مهندسی برگزار گردیده است. برای اطلاع بیشتر از سوابق و تجربیات آقای دکتر یحیائی می توانید به وب سایت شخصی ایشان در دانشگاه کوئینزلند (http://researchers.uq.edu.au/researcher/2653) مراجعه فرمایید.

ملاحظات:

محتوای دوره در قالب یک فلش مموری به همه شرکت کنندگان داده خواهد شد و همینطور گواهی های حضور در دوره بطور مشترک از سوی مرکز و شرکت CTS استرالیا  ارائه خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

هزینه شرکت در دوره “راهبری استانداردهای مدارهای خردایش :۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

هزینه شرکت در دوره” چالش های پیش رو، و آینده صنعت فرآوری مواد معدنی”: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

آخرین مهلت ثبت نام در دوره ۹۷/۶/۱۷ می باشد و افرادی که تا قبل از تاریخ ۹۷/۶/۱۵ ثبت نام نمایند از ۲۰% تخفیف بهره مند خواهند شد.

برای ثبت نام گروهی (بیش از ۳ نفر در هر دوره) ۱۰% تخفیف در نظر گرفته شد. این تخفیف تا پایان مهلت ثبت نام دوره ها معتبر است.

دانشجویان با ارائه کارت دانشجوئی معتبر و یا نامه تاییدیه از سوی دانشگاه محل تحصیل خود از ۲۰% تخفیف برخوردار خواهند بود.

شماره حساب مرکز: ۵۴۸۰۰۲۷۰۳۰۷- بانک سپه- کد ۵۴

شماره کارت مرکز: ۵۸۹۲۱۰۱۱۰۲۸۱۵۴۰۰- بانک سپه

امکان اسکان متقاضیانی که در خارج از محدوده استانهای تهران و البرز هستند، به تعداد محدود و با هماهنگی قبلی در مهمانسرای مرکز وجود دارد.

نحوه ثبت نام:

به منظور ثبت نام در دوره­های آموزشی مذکور از طريق لینک زیر اقدام نمایید.

لینک ثبت نام

دانشجویان گرامی جهت استفاده از تخفيف دانشجوئی نامه تاييدیه از محل تحصیل خود و یا تصویر کارت دانشجوئی معتبر ( دارای تاریخ اعتبار ) را را نيز ارسال نمایند.

شماره تماس: ۷۱-۰۲۶۹۲۱۰۸۳۶۱ (داخلی ۳۰۳ و ۲۱۶ و ۵۱۰)

ایمیل: TRT@imprc.ir  ، imprc.training@gmail.com

لینک ثبت نام

دوره پیشرفته فلوتاسیون

دوره پيشرفته فلوتاسیون

 

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ايران، ۱۰-۹ تیرماه۱۳۹۷

اساتید: پروفسور Mehmet S. Celik دانشگاه صنعتی استانبول و پروفسور Hikmet Sis دانشگاه Inonu

پروفسور Mehmet S. Celik در سال ۱۹۸۲ دکتری فرآوری مواد معدنی و شیمی سطح را از دانشگاه کلمبیا اخذ نمودند و از سال ۱۹۹۰ عضو هیئت علمی دانشکده فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی استانبول هستند.

پروفسور Hikmet Sis در سال ۲۰۰۱ دکتری فرآوری مواد معدنی را از دانشگاه پنسیلوانیا اخذ نمودند و از ۲۰۰۳ عضو هیئت علمی دانشگاه Inonu هستند و در زمینه فرآوری مواد معدنی، فرآوری زغال و شیمی سطح فعالیت می­کنند.

برنامه آموزشی

June 30, 2018: Flotation of non sulfide minerals

۰۹:۰۰-۱۰:۰۰     Surface chemistry of flotation (MS Çelik)

۱۰:۰۰-۱۱:۰۰     Flotation of oxides, silicates and salt type minerals (MS Çelik)

۱۱:۰۰-۱۲:۰۰     Flotation of rare earth minerals (MS Çelik)

۱۲.۰۰-۱۴:۰۰     Lunch break

۱۴:۰۰-۱۷:۰۰     Flotation experiments on Cu (Sulfide & oxide) minerals (H Sis + MS Çelik)

July 1, 2018: Flotation of sulfide minerals

۰۹:۰۰-۱۰:۰۰     Fundamentals of sulfide minerals flotation (MS Çelik)

۱۰:۰۰-۱۱:۰۰     Flotation of Oxidized Cu, and Pb-Zn minerals (H Sis)

۱۱:۰۰-۱۲:۰۰     Practice on flotation of Cu, Pb-Zn sulfide and oxide minerals (H Sis)

۱۲.۰۰-۱۴:۰۰     Lunch break

۱۴:۰۰-۱۷:۰۰     Flotation testing on Pb-Zn sulfide and oxide minerals (H Sis + MS Çelik)

در صورت تمایل به شرکت در این دوره با شماره    ۷۱-۰۲۶۹۲۱۰۸۳۶۱    تماس حاصل نمایید