سنگ معدن طلا

آماده سازي

 

كد آزمايش

شرح

واحد

C-1

خردايش نمونه های سنگ تا 2کيلوگرم

نمونه

C-2

پودر کردن نمونه تا سايز زير 75 ميکرون(تا 250 گرم نمونه)

نمونه

C-3

آماده سازی نمونه های خاک طلا به روش غال گذاری تا 50 گرم نمونه

نمونه

C-14

آنالیز با دستگاه جذب اتمی

نمونه

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0