بخشهای آزمایشگاه فرآوری

آماده سازی نمونه: شامل انواع سنگ شکن ها، آسیاها، مخلوط کن مدل Y شکل، تقسیم کننده های گردان و آون های معمولی و خلاء

آزمایشگاه باند: شامل آسیاهای گلوله ای، میله ای و خودشکن باند و دستگاه های تست سایش و ضربه باند جهت تعیین اندیس های مربوط به خردایش مواد معدنی

طبقه بندی مواد: شامل تجزیه سرندی به روشهای تر و خشک توسط الک های استاندارد، هیدروسیکلون و سیکلوسایزر

جدایش ثقلی: شامل میز هوایی، میز لرزان، اسپیرال، جیگ، میز نرمه، جدا کننده نلسون و مولتی گراویتی

جدایش مغناطیسی: شامل جدا کننده های مغناطیسی استوانه ای، دیسکی، لوله دیویس و جداکننده مغناطیسی فرانتس

فلوتاسیون: شامل فلوتاسیون همزنی و فلوتاسیون ستونی

هیدرومتالورژی: شامل راکتورهای لیچینگ اتمسفری ، اتو کلاوهای آزمایشگاهی،تجهیزات سیانوراسیون، بطری غلطان و اتوتیتراتور، خشک کن دوار

پیرومتالورژی: شامل کوره های الکتریکی دمای بالا، کوره های مافل و لوله ای قائم و افقی

فیلتراسیون : شامل فیلتر فشاری (لاروکس)، فیلتر خلاء و فشاری

دستگاههای ویژه: شامل پیکنومتر گازی، ترازوی ساتماگان، دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا، دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول، دستگاه  اندازه گیری ابعاد ذرات با لیزر تا 20 نانومتر


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0