حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

نظام­نامه چگونگی حمایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از پايان­نامه­ها و رساله­هاي تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور

 مقدمه:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور دستيابي به اهداف پژوهش­های کاربردی خود در­نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره­هاي تحصيلات تكميلي در زمينه­هاي مختلف استفاده و همزمان نيازهاي مطالعاتي خود را به دانشگاه­ها معرفي کند. برنامه حمايت از پايان نامه­هاي دوره­هاي كارشناسي ارشد و رساله دكتري به عنوان یکی از راهكار­های اثر بخش در دستور كار مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری پژوهش سازمان  قرار دارد. اهداف سازمان در اين زمينه، شناسايي استادان و دانشجويان مستعد و علاقمند در زمينة­هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، توسعه همكاري­هاي علمي و پژوهشي بين دانشگاه­ها و صنعت، هدايت و بهره­برداري از دستاوردهای پايان نامه­ها و رساله­های تحصيلات­تكميلي در راستاي حل مسائل مرتبط با توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است.

2-اهداف:

2-1 - ايجاد ظرفيت­هاي جديد تحقيقاتي، متناسب با نیاز­های بخش معدن و صنایع معدنی

2-2 - كمك به دستيابي به يافته­هاي جديد علمي و فنی مرتبط با مهندسی معدن و صنایع معدنی

2-3 -افزايش همكاري­هاي متقابل ایمیدرو با دانشگاه­هاي كشور و بهره­برداري از ظرفيت­هاي بالقوه

2-4 -هدایت نظام­مند پايان نامه­ها و رساله­های تحصيلات تكميلي به منظور رفع نیازها و اولویت­های ایمیدرو

2-5 -شناخت افراد مستعد به منظور جذب در فعاليت­هاي آتی ایمیدرو

2-6- ایجاد انگیزه در دانشجویان و استادان برای تعریف و انجام پروژه­های مرتبط با نیازهای ایمیدرو

3 – شرایط پايان­نامه­ها/رساله­ها براي استفاده از حمايت ایمیدرو :

3-1-  در راستاي اهداف، ماموريت­ها و سياست­هاي سازمان، شرکت­های تابعه یا توسعه بخش معدن و صنایع معدنی باشد.

3-2 - كاربردي و قابل استفاده بوده و بتواند به حل مسائل و مشكلات در يك يا چند حوزه کمک كند.

3-3 - با استفاده از مطالعات تطبيقي با كشورهاي پيشرفته، الگوي عملي مناسبي را عرضه دارد.

3-4 - دارای ماهیت کاربردی، راهبردی و برنامه ریزی در راستاي اهداف، ماموريت­ها و سياست­هاي ایمیدرو باشد.

3-5 - از نظر موضوعی و محتوایی نو، روزآمد و غیرتکراری باشد.

3-6 - رشته، گرایش و تخصص تیم راهنمایی کننده و دانشجو با موضوع انطباق کامل داشته باشد.

3-7 - به دور از كلي نگري­ها بوده و با تمركز بر يك رشته فعاليت خاص و يا محدوده جغرافيايي نتايج دقيق و ملموسي را ارائه کند.

- منحصر به مطالعه كتابخانه­اي نباشد و مشتمل بر مطالعات میدانی، آزمایشگاهی و تجربی باشد و قابلیت اشاعه در صنعت را داشته باشد.

4- شرايط پيشنهاد دهنده:

4-1- دانشجويان ايراني مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري رشته­ها و گرایش­های مندرج در بند4-2 در دانشگاه­هاي داخل و خارج از كشور

4-2- دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته­های زمین­شناسی­اقتصادی، اکتشاف، استخراج، فراوری، متالورژی استخراجی، مباحث زیست محیطی مرتبط با فعالیت­های معدنی و فعالیت­های نانو و بیوتکنولوژی

5 - چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:

کمیته تخصصی مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری سازمان در ابتداي هر سال اولويت­هاي پژوهشي در حوزه­هاي مختلف سازمان را براساس عناوين دریافتی از دفاتر تخصصی، واحد­های تابعه تنظیم و در پورتال سازمان قرار می­دهد. دانشجويان تحصيلات تكميلي نیز با در نظر گرفتن ماهیت پایان­نامه یا رساله خود و ارتباط آن با موضوعات مرتبط با فعاليت­هاي تخصصي سازمان می­توانند پايان نامه/رساله خويش را پس از تصويب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از طریق رییس دانشکده مربوطه و تكميل فرم حمايت از پايان­نامه/رساله دانشجويي به مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری سازمان ارائه نمايند. بنابراین انتخاب موضوع از دو روش زیر امکان­پذیر است:

5-1 -انتخاب موضوع از بين اولويت­هاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط سازمان و یا واحدهای تابعه

5- 2-پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان و یا واحدهای تابعه توسط دانشجو و دانشگاه به سازمان

6 - مراحل انجام تصویب :

6-1-تکمیل فرم (موجود در پورتال) توسط استاد راهنما و دانشجو به همراه صورتجلسه تصویب پایان­نامه یا رساله در شورای تحصیلات تکمیلی گروه/دانشکده به همراه امضاء و نام داور یا داوران و یک نسخه از طرح پایان نامه و یا رساله

6-2 - ارسال فرم تکمیل شده به همراه کلیه مدارک مورد اشاره در بند 1-6 به مدیریت آموزش ، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی : تهران، بالاتر از ميدان فردوسي، ابتداي خيابان سپهبد قرني، نرسيده به خيابان سميه، نبش كوچه شريف، پلاك 39 - طبقه چهارم - دفتر مدیریت آموزش ، پژوهش و فناوری . کد پستی : 1451315816

تبصره 1: حمایت از پایان­نامه­هایی که دارای تایید کتبی مدیران تخصصی سازمان و یا مدیران مجتمع و واحدهای سازمان باشند در اولویت قرار خواهندگرفت.

7- مراحل تصویب :

7-1- پس از ارائه مدارك لازم موضوع پيشنهادي حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط کمیته تخصصی سازمان مورد بررسي قرار مي گيرد.

7-2- پس از تصويب نهايي، مبلغ حمايت و نظر كميته به دانشجو اعلام مي شود.

تبصره 2: حمايت از پايان نامه­ها و رساله­ها به صورت اعتبار پژوهشی برای استفاده از امکانات ویژه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران است.

تبصره 3: عناوین آزمایش­هایی که توسط مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران انجام می­شود در ابتداری هر سال در پورتال سازمان و مرکز اعلام می­شود.

8 -مبلغ اعتبار:

سقف مبلغ حمايت به شرح جدول زير است : 

مقاطع تحصيلي

مبلغ (ميليون­ريال)

كارشناسي ارشد

50

دكتري

100

تبصره: بسته به ميزان اهميت پايان نامه براي سازمان و بر اساس نظر اعضاي كميته تخصصی و تایید مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سقف مذكور متغير است.   درمورد دانشجویان خارج از کشور سقف مبالغ تا دوبرابر قابل افزایش می­باشد.

تبصره 4: مبلغ قابل تخصيص به هر عنوان بسته حمایتی به مقطع تحصيلي، نوع دانشگاه­، استاد و موضوع پايان­نامه به تشخيص شورای پژوهشی سازمان تعیین می شود.

تبصره 5: مصوبه کمیته تخصصی درمورد هر پایان نامه/رساله به همراه ریز فعالیت­های موردتایید کمیته پس از امضاء نهایی به مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران ارسال می­شود.

9- تعهدات دانشجو:

9-1 –ارائه­ي دو نسخه دیجیتال از پایان نامه/رساله و مقالات منتشر شده از آن به مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری سازمان.

9-2 - حمايت­هاي تخصصي و مالي سازمان درصفحه پيش­گفتار یا  تقدیر و تشکر پايان نامه/رساله به شکل زیرذکر شود: " این پژوهش با حمایت مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام شده­است ."

9-3 -ذكر حمايت­هاي تخصصي و مالي سازمان در کلیه مقالات مستخرج از پایان نامه/ رساله

9-4-درصورت اعلام سازمان، دانشجو بایستی نتایج پایان­نامه/رساله را درقالب سمینار در محلی که سازمان تعیین می­کند ارائه دهد.

9-5-استاد راهنما مسئول نظارت بر تعهدات فوق بوده و درصورت عدم انجام تعهدات فوق پروژه­های بعدی وی مورد حمایت قرار نخواهدگرفت.

10-سه پژوهش برتر در حوزه تحصیلات تکمیلی در پایان هر سال توسط سازمان معرفی و مورد تشویق می­گیرند.


فرم و متن اطلاعیه


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0