1 ـ بخش جدايش مغناطيسي

 1-1- جداكننده مغناطيسي  تر شدت بالا

كاربرد : جدايش مواد پارا مغناطيس

 1-2- جدا كننده مغناطيسي Rare Earth

كاربرد : جدايش مواد پارا مغناطيس به روش خشك  

1-3- جدا كننده مغناطيسي استوانه اي تر شدت پائين هم جهت

كاربرد : جدايش مواد فرو مغناطيس به روش تر

 1-4- جدا كننده مغناطيسي استوانه اي تر شدت پائين غير هم جهت

كاربرد : جدايش مواد فرو مغناطيس به روش تر در مراحل اوليه پر عيار سازي ( راندمان بالا )

 1-5- جدا كننده مغناطيسي ديسكي

كاربرد : جدايش  مواد فرو مغناطيس و پارا مغناطيس به صورت خشك

      


۲- بخش جدايش ثقلي

 

2-1-جدا كننده نلسون

كاربرد : جدايش ثقلي كانيها خصوصاً جدايش طلاهاي پلاسري

 2-2- ميز لرزان Half Size ( مدل 3000 )

كاربرد : جدايش ثقلي كانيها

 2-3- ميز لرزان Full Size ( مدل 7000 )

كاربرد : جدايش ثقلي كانيها

2-4- جداكننده جيگ J 8

كاربرد : جدايش كانيها بر اساس اختلاف وزن مخصوص در بستر متواتر آب

2-5- جداكننده جيگ J 2/6

كاربرد : جدايش كاني ها بر اساس اختلاف وزن مخصوص در بستر متواتر آب

 2-6- سيكلون واسطه سنگين

كاربرد : جدايش مواد با ارزش از باطله در پالپ واسطه با وزن مخصوص مشخص

 2-7- جدا كننده واسطه سنگين استوانه اي

كاربرد : جدايش مواد با ارزش از باطله در پالپ واسطه با وزن مخصوص مشخص

 2-8- جدا كننده مارپيچي LD7

كاربرد : جدايش و شستشوي مواد بر اساس اختلاف وزن مخصوص خصوصاً شستشوي ذرات

2-9- جدا كننده مارپيچ  MG4CF

كاربرد : جدايش و شستشوي مواد معدني بر اساس اختلاف وزن مخصوص، به ويژه ماسه‌هاي ساحلي و كانيهاي سنگين

 2-10- جدا كننده مارپيچ  WW6E

كاربرد : تغليظ كاني‌هاي سنگين خصوصاً ماسه هاي ساحلي

2-11-جدا كننده ثقلي ناو شستشو  Test Tray Rig

كاربرد : شستشوي ماسه هاي ساحلي و كاني ها سنگين و كانسارهاي طلاي پلاسري


3 ـ تيكنرها

3-1- تيكنر9 متري

كاربرد : ته نشين كردن باطله ها

3-2- تيكنر 3 متري

كاربرد : تيكنر پروسه ( فلوتاسيون و هيدرومتالورژي )

 3-3- تيكنر 1 متري

كاربرد : تيكنر پروسه بويژه آبگيري كنسانتره فلوتاسيون براي خردايش مجدد

 3-4- تيكنر High-Rate

كاربرد : جهت مقايسه با تيكنرهاي معمولي با قطر 1 متري

 3-5- تيكنر  Ultrasep

كاربرد : آبگيري از باطله‌ها

4- فيلترها

4-1- فيلتر فشاري

كاربرد : ‌آبگيري از پالپ مواد معدني دانه ريز

 4-2- فيلتر استوانه اي

كاربرد : آبگيري پالپ مواد معدني خصوصاً كنسانتره ها ـ مناسب در محيط هاي اسيدي يا قليائي

4- 3-  فيلتر نواري

كاربرد : جهت آبگيري و همچنين شستشوي كيك در صورت ضرورت

 4-4- فيلتر ديسكي

كاربرد : آبگيري پالپ مواد معدني خصوصاً كنسانتره ها


۵- دستگاههاي جدايش الكتروستاتيكي

5-1- جداكننده الكترواستاتيك صفحه‌اي  

كاربرد :‌جدايش مواد معدني بر اساس خواص الكتريكي آنها

 5-2- جداكننده الكترواستاتيك استوانه‌اي

كاربرد : ‌جدايش مواد معدني بر اساس خواص الكتريكي آنها


 

6- دستگاههاي خردايش و آماده سازي

 

6-1- سنگ شكن فكي

كاربرد : خردايش اوليه مواد معدني

 6-2- سنگ شكن ضربه اي

كاربرد : خردايش مواد معدني در مرحله دوم

 6-3- سنگ شكن مخروطي

كاربرد : خردايش مواد معدني در مرحله دوم

 6-4- سرند سه طبقه

كاربرد :طبقه بندي مواد خرد شده با سنگ شكن فكي و تامين بار در گردش سنگ شكن هاي ثانويه

 6-5- نوار تريپر

كاربرد : جهت ريزش يكنواخت مواد معدني به منظور مخلوط كردن كامل مواد معدني

 توضيح : بخش سنگ‌شكني و آماده سازي نمونه (Belending) مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني حدود 15 تن بر ساعت بطور پيوسته ظرفيت دارد.

 

7- بخش آسيا و طبقه بندي

 

7-1- بونكرها

كاربرد : ذخيره سازي مواد معدني خرد شده توسط بخش سنگ شكني جهت انتقال به آسياها و دستگاههاي تغليظ

7-2- آسياي ميله اي

كاربرد :‌خردايش مواد معدني در ابعاد ريز

 7-3 - آسياي گلوله اي

كاربرد : خردايش مواد معدني در ابعاد خيلي ريز

 7-4 - آسياي گلوله اي ( 2 دستگاه )

كاربرد : خردايش دانه ريز كانيهاي صنعتي

7-5 - آسياي ميله‌اي / گلوله‌اي سه تكه

كاربرد : آسياي ريز دانه مواد معدني مختلف خصوصاً خردايش مجدد مواد معدني

7-6 -‌ آسياي ميله‌اي كوچك

كاربرد : خردايش مجدد كنسانتره‌ها خصوصاً كنسانتره فلوتاسيون

 7-7 -‌ آسياي نيمه خودشكن

كاربرد : براي مطالعه خردايش توسط آسياهاي خودشكن و نيمه خودشكن و خردايش مواد معدني

7-8- هيدروسيكلون

كاربرد : جهت دانه بندي كانيها و نرمه گيري از جريانهاي ورودي به دستگاهها تغليظ

مشخصات :‌

 1 ) در قطرهاي 250 ، 150ميلي متر به صورت تكي و در قطره هاي 75 ، 25 و 10 ميلي متر به صورت خوشه اي

 2 ) ظرفيت به ترتيب 90-15 متر مكعب در ساعت (‌ براي قطر 250 ميليمتر ) ، 40-13 متر مكعب در ساعت ( براي قطر 150)، 14- 5/3 متر مكعب در ساعت ( براي قطر  75 ميليمتر )

6/5 ـ 8/1 متر مكعب در ساعت ( براي قطر 20  ميليمتر ) و 5/3 ـ 5/1 متر مكعب در ساعت (براي قطر 10 ميليمتر )

3) d50 سيكلونها به ترتيب 100-50 ، 75-35 براي دو سايز اول و مابقي از 20 ميكرون تا 5 ميكرون متغير ميباشد.

7-9- كلاسيفايرهاي مارپيچ (دو دستگاه)

كاربرد : دانه بندي مواد معدني درمدار خردايش

 7-10- سرند دوار

كاربرد : دانه بندي مواد به روش خشك و تر

 7- 11- سرند قوسي

كاربرد : دانه بندي مواد معدني به روش تر

 7-12-كلاسيفاير شستشو دهنده ( Log washer )

كاربرد : شستشوي نرمه ها از ماسه مواد معدني


8- بخش خردايش و آماده سازي نمونه

8-1- سنگ شكن فكي

كاربرد :‌ سنگ شكني اوليه مواد تا 5 سانتيمتر

مشخصه مهم : داراي بازوي مضاعف مي باشد .

 8-2- سنگ شكن ضربه اي

كاربرد : سنگ شكني ثانويه تا 7 ميليمتر

مشخصه مهم : قابليت تنظيم خروجي را دارا مي باشد.

8-3- سرند

كاربرد : طبقه بندي مواد خردايش شده به صورت خشك

8-4- سنگ شكن غلتكي RC 3000

كاربرد : خردايش مواد جهت آماده سازي براي آزمايشگاه

8-5- سنگ شكن غلتكي RC 2000

كاربرد : خردايش مواد جهت آماده سازي براي آزمايشگاه9- تجهيزات بخش هيدرومتالوري

 

9-1- ليچينگ اتمسفري

كاربرد:حل سازي عنصر يا عناصر مورد نظر موجود در مواد معدني توسط محلولهاي آبي (اسيدي،بازي،خنثي)

ساير امكانات:مخازن داراي همزن با دور متغير بوده و امكان افزايش دما توسط گردش بخار آب در بين دو جداره وجود دارد .

9-2- ليچينگ ستوني

كاربرد:بررسي ومطالعه ليچينگ توده اي (Heap leaching)

ساير امكانات :پمپ هاي شش ضد اسيد و مخازن مربوطه

تجهيزات جانبي: پمپ هاي ضد اسيد و مخازن مربوطه

9-3- استخراج توسط حلال (sx)

ـ سازنده: شركت sx –kineticsكانادا

 9-4-الكترووينينگ(EW)

  كاربرد:رسوب الكترو شيميايي عنصر فلزي موجود در محلول آبي به ست آمده از ليچينگ وsxبر روي كاتد

 

 

10- فلوتاسيون

 

10-1- سلولهاي فلوتاسيون Smart

كاربرد : جدا سازي مواد معدني به وسيله شناور سازي

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0