درباره ما

معرفی مرکز

مرکز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران در شهرک تحقيقاتي کاووش در٦٠کيلومتري غرب تهران در مسير آزادراه کرج - قزوين قرار گرفته است. مهمترين اهداف اين مرکز انجام مطالعات کاني شناسي و شيميايي بر روي نمونه هاي اکتشافي، معدني وکانه آرايي و همچنين تحقيقات فرآوري مواد معدني در دو مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي و بهينه سازي فرآيندهاي فرآوري مي باشد .

ضرورت احداث مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی

در ايران، علی رغم وجود ذخاير مواد معدنی و در اکثر موارد با داشتن دانش کافی در خصوص فرآوری مواد، گاهی از مواد معدنی وارداتی استفاده می گردد.  به عنوان مثال می توان به صنعت چينی سازی کشور اشاره نمود که بيش از %20 مواد اوليه آن از خارج از کشور تأمين می گردد، حال آنکه تقريباً تمام ذخاير معدنی اين مواد در کشور شناسايی شده وبعضاً بهره برداری نيز می شوند .

بطور کلی در زمينه فرآوری مواد معدنی در کشور کمبودهايی نظير تعداد محدود واحدهای فرآوری، عدم استفاده بهينه از باطله های بسياری از کارخانه های فرآوری بعلاوه مسائلی از قبيل نياز به بازيابی مواد معدنی از ذخاير کم عيار و ارزش افزوده حاصل از فرآوری ماده معدنی استخراج شده وجود دارد.  اين کمبودها موجب شده است تا توجه بيشتری به تحقيقات در زمينه فرآوری مواد معدنی در کشور و توسعه و بهبود شرايط کاری کارخانه های پرعيارسازی شود. .

لازم به ذکر است که تحقيقات معدنی در مراکز دانشگاهی کشور هيچگاه نتوانسته است بجز جنبه آموزشی بطور حرفه ای و سازمان يافته پاسخگوی مناسبی برای صنعت باشد و اصولاً اين مراکز به دلايل متعدد قادر به ارائه خدمات تحقيقاتی در حجم و سرعت بالا نمی باشند. به علاوه به دليل محدوديت خدمات بسياری از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی ضرورت ايجاد مجموعه ای برای انجام تحقيقات فرآوری با قابليت پاسخگويی به نياز صنايع مصرف کننده به خوبی احساس می شد.

 

تاريخچه احداث مرکز تحقيقات فرآوری مواد معدنی

    فاز اول احداث مرکز تحقيقات فرآوری مواد معدنی ايران (IMPRC) که شامل مطالعات مهندسی پايه و تفصيلی، انتخاب تجهيزات لازم و آموزش متخصصين ارشد فرآوری مواد معدنی بود تا پايان سال 1372 تکميل گرديد.  در فاز دوم با هدف تکميل کل پروژه احداث واحدهای تحقيقاتی شامل آزمايشگاهها و واحد نيمه صنعتی در دست اقدام قرار گرفت.  طرح احداث و مکان يابی قسمتهای مختلف مرکز بر عهده يک شرکت بين المللی معتبر در امر مشاوره مهندسی سپرده شد و اسناد و نقشه های مرتبط با طراحی مهندسی و امکانات مرکز توسط اين شرکت تهيه گرديد. در مرحله دوم پروژه، طرحهای مهندسی تفصيلی و ساختمانی توسط شرکتهای ايرانی آماده شده و به انجام رسيد.  در فاز اول پروژه احداث مرکز تحقيقات، از همکاری دفتر برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP/DESD) بصورت خدمات مشاوره ای و برنامه های آموزشی کوتاه مدت بهره گرفته شد.  سرمايه گذاری لازم در خصوص تجهيز و آماده سازی واحدهای مختلف تحقيقاتی در مرکز توسط وزارت صنايع و معادن و از طريق دريافت خدمات از شرکتهای مهندسی بين المللی صورت گرفت. مطالعات طراحی و انتخاب تجهيزات آزمايشگاهی، پايلوت و کارگاهها در مرکز فرآوری مواد معدنی توسط دو شرکت استراليايی "BHP" و "AMDEL" بعنوان مشاور و با همکاری "مؤسسه تحقيقات و کاربرد مواد معدنی ايران" به عنوان مشاور اصلی انجام پذيرفت.

 

  اهداف و زمينه های فعاليت مرکز فرآوری مواد معدنی

    هدف از تأسيس مرکز فرآوری مواد معدنی در دراز مدت پايه گذاری اصولی صنايع معدنی و شتاب دهی به توسعه کمی و کيفی اين صنعت با استفاده از فن آوری نوين در استحصال مواد معدنی و تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف در کشور و در نتيجه کاهش وابستگی به واردات در اين زمينه می باشد.  در راستای اين اهداف، موارد زير نيز بعنوان هدفهای کوتاه مدت مطرح شده اند:

 • استقرار مرکز تحقيقات فرآوری مواد معدنی با قابليتهای زير، به عنوان رکن اساسی در امر تحقيق و توسعه و ارائه خدمات ضروری در زمينه اهداف دراز مدت

 •  گسترش و بهينه سازی فرآيندهای فرآوری مواد معدنی با انجام تحقيقات و مطالعات آزمايشگاهی و نيمه صنعتی و تهيه طرحهای فرآوری در مقياس صنعتی (کارخانه)،

 •  انجام آزمايشهای مختلف کانی شناسی و شيميايی بر روی نمونه های زمين شناسی، معدنی و مربوط به فرآيندهای فرآوری

 • آموزش فارغ التحصيلان دانشگاهها و شاغلين بخش معدن و تأمين نيروهای متخصص در زمينه فرآوری مواد معدنی

 • تدوين و تهيه استانداردها در زمينه فرآوری مواد معدنی

 • کمک به توسعه و تکميل مراکز تحقيقاتی موجود در کشور

زمينه های فعاليت مرکز

    از لحاظ نوع مواد معدنی، دامنه فعاليتهای مرکز در زمينه فرآوری تمام مواد معدنی، فلزی، غيرفلزی، کانيهای با ارزش و زغال سنگ می باشد.  نفت و مواد راديواکتيو در اين مجموعه قرار نمی گيرند.  

 

    در واحدهای آزمايشگاهی و نيمه صنعتی (پايلوت پلنت) عمليات زير انجام می گيرد:

 • سنگ شکنی و آسيا

 • دانه بندی: سرند، هيدروسيکلون، کلاسيفاير

 • روشهای جداسازی فيزيکی: ثقلی، مغناطيسی و الکتروستاتيکی

 • فلوتاسيون

 • هيدرومتالورژی

 • پيرومتالورژی

 • جدايش جامد- مايع

 • مطالعات زيست محيطی

 • بيوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

 • پردازش داده ها

    در واحد آزمایشگاهی کانی شناسی عملیات زیر انجام  می گیرد :

 • آماده سازی نمونه .

 • مطالعات میکروسکوپی .

 • مطالعات سیالات درگیر .

 • ژئوشیمی ،متالورژی فیزکی و هسته ای توسط دستگاه پروپ میکرو آنالیز (EPMA).

 • تهیه تصویر با بزرگنمایی 300000بار با قدرت تفکیک 3 تا 10 نانومتر توسط دستگاه میکرو سکوپ الکترونی روبشی SEM.

 • تجزیه کانی شناسی کمی برای داده های مرتبط با مطالعات متالورژیکی توسط دستگاهQEM SCAN.

 • تعیین کانی های تشکیل دهنده مواد معدنی توسط دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD).

 • تعویض آسان المانهای حرارتی مختلف توسط دستگاه آنالیز حرارتی (DTA/TGA).

 

    در واحد آزمایشگاهی شیمی عملیات زیر انجام می گیرد:   

 • آماده سازی نمونه

 • اسپکترومتری

 • توزین

 • FIRE ASSAY

 • XRF

 • الکتروشیمی

 • انحلال 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0