برگزاری دوره پیشرفته فلوتاسیون در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اولین دوره پیشرفنه فلوتاسیون در تاریخ ۹ و ۱۰ تیر ماه با همکاری واحد آموزش ، پژوهش و فناوری ایمیدرو با حضور اساتید برجسته این حوزه “پرفسور مهمت و پرفسور حکمت “در محل مرکز تحقیقات فرآوری مواد  معدنی ایران برگزار میشود.