عنوان

کارفرما

تاریخ انجام

مطالعات توليد گندله بنتونيت شركت خاك رنگبر  ۱۳۹۳

توضیحات:

پس انجام آزمايش‌هاي متمادي، توليد گندله براي مصارف پودر شستشو و رنگ‌بري با دانه‌بندي و كيفيت مورد نياز كارفرما توليد شد.