پنجمین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی رقابت۲۹۰ آزمایشگاه از ۳۳۰ مرکز

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران  در پنجمین دوره ارزیابی مراکز شبکه ازمایشگاهی نانو جایگاه پنجم در رده بندی کلی و جایگاه دوم در بین تمامی مراکز دولتی را به خود اختصاص داد.

   به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ، نتایج پنجمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، با ارزیابی خدمات ارایه شده و فعالیت‌های صورت گرفته توسط مراکز در سال۱۳۹۷، منتشر شد.

پنجمین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی اعضای شبکه آزمایشگاهی، خدمات و فعالیت این مراکز را در سال ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار داده که از بین ۳۳۰ مجموعه آزمایشگاهی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و شرکت‌های خصوصی سراسر کشور، ۲۹۰ آزمایشگاه در این ارزیابی حضور داشتند.

در این دوره ارزیابی  عملکرد ، به ترتیب، «مرکز پژوهش متالورژی رازی با ۷۶۸ امتیاز »، «بنیاد علوم کاربردی رازی با ۷۶۲ امتیاز » ، «آزمایشگاه خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم  با ۶۱۸ امتیاز »،« پژوهشگاه صنعت نفت  با ۶۱۰ امتیاز» و «مرکز فرآوری مواد معدنی ایران با ۶۰۰» رتبه‌های اول تا پنجم رابه خود اختصاص دادند.

لازم به ذکر است مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در ۱۰ سال گذشته در رده بندی سالانه شبکه های آزمایشگاهی نانو پیوسته  دارای رتبه های،  از اول تا پنجم بوده است .

 این ارزیابی سالانه مراکز عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ، بر اساس دستورالعمل این شبکه که برای ایجاد رقابتی سالم و سازنده، به منظور بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی و افزایش توانمندی علمی آنها تدوین شده است .

فایل پیوست