فرم پذیرش نمونه های محیط زیست

کد مشتری: ارسال نمونه براي اولين بار:
نام شرکت/مشتری:*


:فکس *:همراه :شماره تماس
:آدرس پستی


*:پست الکترونیک :کد پستی
:کد اقتصادی/ کد ملی


:شماره همراه :نام
آیا دارای اعتبار از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشید؟
شرايط نمونه برداري و ارسال : نمونه بايد مطابق روش تعيين شده براساس كد آناليز فهرست تعرفه خدمات مركز ارسال گردد.
آيا نمونه با مواد تثبيت كننده ، تثبيت شده است؟
نام ماده تثبيت كننده
آيا نمونه برداشت شده، داراي كلرين آزاد است؟
آب
پساب
خاک
شورابه
 مشخصات نمونه

توضیحات پارامتر درخواستی کد آزمون مرکز کد نمونه ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *