فرم پذیرش نمونه های بهداشت حرفه ای

کد مشتری: ارسال نمونه براي اولين بار:
نام شرکت/مشتری:*


:فکس *:همراه *:شماره تماس
*:آدرس پستی


*:پست الکترونیک *:کد پستی
*:کد اقتصادی/ کد ملی


*:شماره همراه *:نام
آیا دارای اعتبار از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشید؟
نوع جاذب و فيلتر ارسالي بايد براساس روش مرجع باشد. در غير اينصورت آزمايشگاه از پذيرش نمونه ها معذور بوده و نمونه هاي ارسال شده مرجوع مي شوندتوضیحات *پارامتر درخواستی کد آزمون مرکز نوع جاذب یا فیلتر *روش استاندارد *کد نمونه ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
:رعايت نكات زير از طرف شركتهاي همكار ضروري است
.ارسال شاهد (بلانك )نمونه هاي ارسالي از طرف شركت نمونه بردار
رعايت جمع آوري حداقل حجم نمونه بر اساس روش كار با توجه به حد تشخيص تركيبات شيمياي مورد آناليز در آزمايشگاه
.در صورت تمایل در قسمت توضیحات محل نمونه برداری/عنوان شغلی ذکر گردد

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *