فرم پذیرش نمونه های آزمایشگاه فرآوری مواد معدنی

کد پیگیری: کد پروژه:
کد مشتری: ارسال نمونه براي اولين بار:
نام شرکت/مشتری:*


:فکس *:همراه *:شماره تماس
*:آدرس پستی


*:پست الکترونیک *:کد پستی
*:کد اقتصادی/ کد ملی


*:شماره همراه *:نام و نام خانوادگی
مشخصات نمونه
تعیین نوع و مشخصات نمونه

قلوه سنگ/ نمونه مغزه حفاری حفاری RAB/RC خاک محلول پالپ دیگر موارد

:توضیحات

منطقه جمع آوری نمونه

. به منظور احتیاط‌های لازم، در صورت وجود هریک از مواد زیرلطفا نوع آن را مشخص نمایید

پودر کنسانتره رادیواکتیو سیانید آمونیا
اسید حاوی آزبست جیوه سطح بالا موارد دیگر

:توضیحات

شرایط نگهداری نمونه
(ظرف نگهداری نمونه: (آلومینیوم فویل، بطری شیشه ای ظرف پلاستیکی و موارد دیگر
:مکان نگهداری نمونه
(دیگر شرایط مورد نظر: (محدوده دما
مشخصات تکمیلی مورد نیاز/ عیار هدف
آماده سازی نمونه

نمونه نیاز به آماده سازی دارد؟ بلی خیر

:ابعاد اولیه نمونه

:ابعاد مورد نیاز

:توضیحات

در صورت نیاز به آماده سازی

:(ᵒC)دمای پیشنهادی خشک کردن نمونه

(تعیین پیش آزمون لازم: (همگن سازی، نمونه برداری، جمع آوری، حذف مواد ناخواسته، مقدار کافی

:آزمایش های مورد نیاز بر روی نمونه و هدف از انجام آن

:در صورت انجام آزمایشهای قبلی بر روی نمونه،لطفا به صورت مختصر توضیح داده شود
:ملاحظات ضروری مورد نیاز برای انجام مطالعات فرآوری
:میزان نمونه ارسالی به منظور انجام مطالعات فرآوری

بعد از انجام مطالعات فرآوری، باقی مانده نمونه

ذخیره شود؟ بلی خیر
تحویل داده شود؟ بلی خیر

(حداکثر زمان نگهداری نمونه پس از اتمام آزمون پروژه یک ماه می باشد و در صورت عدم اطلاع توسط مشتری نمونه دور ریخته می شود.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *