فراخوان مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برای شناسایی پیمانکار خدمــات عمومــی و پشتیبانــی

فراخوان مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برای شناسایی پیمانکار خدمــات عمومــی و پشتیبانــی

مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنـی ایـران، برای شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی فراخوان داد.

 این مرکز وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی واحدهای اداری، کارگاهی، آزمایشگاهی و دستگاه ها و تجهیزات مربوطه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.

از متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه با واریز الکترونیکی مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۱۷۳۱۵۷۶۰ بانک سپه شعبه مرکزی تهران به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره مناقصه ۲۰۰۹۷۳۰۰۷۰۰۰۰۴۲ مراجعه کنند.

برای این منظور، متقاضیان باید یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به مبلغ ۹۹۵ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۷۰۹ ریال را که توسط یکی از بانک های مجاز صادر و امضا شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد، ارائه کنند.

محل و مهلت دریافت اسناد

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری (ساعت۱۶) روز چهارشنبه مورخ ۹۷.۸.۹ به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir)مراجعه کنند.

مهلت تسلیم اسناد نیز تا پایان وقت اداری (ساعت۱۶) روز شنبه مورخ ۹۷.۸.۲۶ به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) است و متقاضیان باید فیزیک پاکت های اسناد مناقصه مزبور را به دبیرخانه کمیسیون معاملات ایمیدرو واقع در تهران، میدان فردوسی ، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک ۳۹ ، طبقه۱۱ تحویل دهند.

زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۷.۸.۲۷ ساعت ۱۴ سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است. همچنین، مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *